Dynamiczna równowaga czyli o tańcu kobiecości i męskości słów kilka

Kobiety i mężczyźni mają inne przeznaczenie i moce w sobie, które potrzebują dzielić, dawać, połączyć, tworząc świat pełen miłości, łącząc się razem w jedności, zrozumieniu i działaniu dla wyższego celu, dla innych ludzi i dla dobra Ziemi.

Płeć jest naszą siłą i pomaga realizować sens naszego życia.

Kiedyś to kobiety zajmowały się małymi dziećmi i przekazywały swoją mądrość kobiecą swoim córkom, które z nich brały wzór, od nich czerpały. Chłopcy rośli z matkami i innymi kobietami do pewnego momentu, później pieczę nad nimi przejmowali ojcowie i inni mężczyźni, przekazując im swoje doświadczenie w byciu mężczyzną.

A ponieważ pierwiastek męski nie może żyć bez żeńskiego, i na odwrót, bo nawzajem się dopełniają i wspomagają, kobieta uczy się i rozwija swój aspekt męski (uczy się od mężczyzny), a mężczyzna poznaje i akceptuje swój aspekt żeński (uczy się od kobiety). W ten sposób każdy człowiek dąży do pełni, do kompletności, do bycia całością dzięki integracji w sobie bieguna męskiego z biegunem żeńskim.

To bycie kompletnym to w pewnym sensie stan równowagi, to nie jest jednak stan stabilny, poznany i ustalony raz na zawsze. Nazwałabym to 'dynamiczną harmonią’. Jeśli któryś pierwiastek, męski czy żeński zaczyna nadmiernie dominować, ten drugi przywraca go do równowagi. Jest to nieustanny taniec, zmienny jak różne pory dnia następujące po sobie.

Bycie kompletnym otwiera w nas zdolność do miłości. I aby ta istota ludzka w jej pełni zakorzeniła się w nas i wzrastała, potrzebujemy wprowadzać w każdym naszym uczynku i geście odrobinę więcej świadomości i miłości i wiary, że służy to dobru większemu od nas samych.

Stawanie się w pełni człowiekiem do długotrwały proces, a początek tej drogi to zaakceptowanie w pełni swojej kobiecości lub męskości. Nie można bowiem pójść dalej bez zaakceptowanie tego, kim naprawdę jestem. A kiedy jestem już w pełni całością, otwieram się na spotkanie drugiej całości – czyli na spotkanie i relację z drugim człowiekiem… <3 I tak jak energia męska i żeńska nieustannie płyną i tańczą w każdym człowieku, tak też i wtedy zaczyna się niezwykły taniec dwojga ludzi <3