Kontakt

Sprawy organizacyjne, informacje:

Aleksandra Jóźwiak
tel. kom.: + 48 720 893 888
Whatsapp: + 48 720 893 888
tel. stac. + 48 74 866 57 58
aleksandra@tantra.pl


Konsultacje:

Mario Wiśniewski
w.mariusz@tantra.pl


By potwierdzić swoje zgłoszenie prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości na konto:
Mariusz Wiśniewski  12 9588 0004 4203 3024 3000 0020

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w /warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail).

W przypadku odwołania warsztatu przez Tantrę Serca wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w całości.

Aby zarezerwować swoje miejsce, użyj proszę formularza:

Rezerwacja miejsca