Wędrówka Zakochanych

Wędrówka Zakochanych – droga świadomych relacji

Żyjemy w czasach, w których ludzie coraz bardziej poszukują żywych relacji z innymi ludźmi, w których będą mogli doświadczać siebie i życia w pełni, gdzie istnieje szczera wymiana myśli i uczuć, gdzie moc kreacji zastępuje mizerny komfort.

Ten warsztat jest dla każdego, kto jest ciekawy tego, jak zbudować świadome  relacje i związki z innymi ludźmi, jak wybierać karmiące kręgi przyjaciół, znajomych, w pracy. Jest to wyjątkowa możliwość spojrzenia głębiej na to, co tobą kieruje w relacjach, jakie mechanizmy, przyzwyczajenia decydują nieświadomie o Twoich wyborach.
Świat składa się z kobiet i mężczyzn (energi męskiej i żeńskiej) i nasze wybory kierowane są poprzez wzorzec mężczyzny i kobiety który nosimy w sobie, nasze wyobrażenie aspektu męskiego i kobiecego.

Zawsze podkreślaliśmy różnice między mężczyznami i kobietami. Sekret małżeńskiej harmonii i pięknej relacji ze światem tkwi w tym, by mężczyźni rozwijali kobiecy biegun (wrażliwość), który również w nich istnieje, a kobiety rozwijały swój męski biegun (siłę).
Być mężczyzną to nie tylko być silnym, ale także wrażliwym. Być kobietą to nie tylko być bezbronną i wrażliwą, to także być silną.
Carol Gustaw Jung  przedstawił tę koncepcję jako archetypy Animusa i Animy.

Każdy ma w sobie  pozytywny i negatywny aspekt animy i pozytywny i negatywny aspekt animusa, określony obraz żeńskości i męskości w nieświadomości.

Archetypy te reprezentują obraz wszystkich doświadczeń z osobami odmiennej płci, który nosimy w sobie.

Obrazy te stanowią jedną z przyczyn naszych namiętnych sympatii i antypatii. W szczególności są one nieświadomie projektowane na naszego partnera życiowego.

Decydując  się na pracę nad sobą mamy okazje  stania się istotą zintegrowaną i kompletną. Oznacza to przywrócenie głębokich więzi między męskością a kobiecością, które znajdują się w każdym mężczyźnie i każdej kobiecie. To bycie kompletnym w sobie.
W małżeństwie nasz współmałżonek nie jest już „uzupełnieniem tego, czego nam brakuje”, ponieważ jesteśmy pełni, ale „dodatkiem”.
To jest sekret harmonijnej pary: dwóch kompletnych istot.

 

Warsztat Wędrówka Zakochanych jest okazją do zobaczenia
i w zabawny sposób poczucia co mnie przyciąga – w kobietach, mężczyznach – a co odpycha, i o czym nie wiem.
Co prowokuję w moich relacjach nie mając o tym pojęcia? Jakie grupy ludzi mnie przyciągają, czemu ciągle spotykam takich samych ludzi? Jaki mają oni dar dar dla mojej duszy?

Sublimacja, integracja, przetransformowanie, siła kreacji  prowadzi Nas tam, gdzie nie tylko odkrywamy co nami kieruje w życiu, ale idziemy dalej, docieramy do potencjału pierwiastka kobiecego i męskiego, który do tej pory był dla Nas nieświadomy. By móc z nim żyć, cieszyć się nim i bawić.

Praktyka tantryczna pozwala parom uczynić ich związek świętą przestrzenią akceptacji, w której każda z nich z szacunkiem dla siebie może dzielić się z drugim bogactwem swojej osobowości, radością i miłością.  W Naszej pracy pionujemy techniki wspierające tę praktykę w Twoim codziennym życiu.

 

Zapraszamy pary i osoby bez pary. Zapraszam też terapeutów którzy pracują z parami i pragną poszerzyć swój warsztat doświadczeń.

Jest możliwość zorganizowania opieki dzieciom w osobnej przestrzeni w godzinach zajęć warsztatowych – za dodatkową opłatą.