Wędrówka Zakochanych

Wędrówka Zakochanych – droga świadomych relacji z samą/samym sobą i ze światem który Nas otacza.

Żyjemy w czasach, w których ludzie coraz bardziej poszukują żywych relacji z innymi ludźmi, w których będą mogli doświadczać siebie i życia w pełni, gdzie istnieje szczera wymiana myśli i uczuć, gdzie moc kreacji zastępuje mizerny komfort.

Wędrówka Zakochanych  jest warsztatem jest dla każdego, kto jest ciekawy tego, jak funkcjonuje w swojej podświadomości i jak tę energię podświadomości wysyła do świata.  Jest niesamowitą przygodą dla odważnych ponieważ dotyka naszych trzewi głębi Naszego jestestwa.
Jest też okazją na spotkanie z Naszymi przodkami, bo czy akceptujemy ten fakt czy nie, jesteśmy stworzeni
z Naszych przodków  jednocześnie z tą niesamowita nutą własnej osobowości.

Świat składa się z energi męskiej i żeńskiej i nasze wybory w życiu zarówno w wyborze partnera , partnerki, jak i przyjaciół, szefów w pracy , pracowników ….. kierowane są poprzez wzorzec mężczyzny i kobiety zarówno pozytywny jak
i negatywny który nosimy w sobie, nasze wyobrażenie aspektu męskiego i kobiecego.

Carol Gustaw Jung  stworzył koncepcję archetypów Animusa i Animy.

Każdy ma w sobie  pozytywny i negatywny aspekt animy i pozytywny i negatywny aspekt animusa, określony obraz żeńskości i męskości w nieświadomości.

Archetypy te reprezentują obraz wszystkich doświadczeń z osobami odmiennej płci, który nosimy w sobie.

Obrazy te stanowią jedną z przyczyn naszych namiętnych sympatii i antypatii.  Są one nieświadomie projektowane na naszego partnera życiowego ale tez na całe Nasze otoczenie.

Decydując  się na pracę nad sobą mamy okazje  stania się istotą zintegrowaną i kompletną. Oznacza to przywrócenie głębokich więzi między męskością a kobiecością, które znajdują się w każdym mężczyźnie
i każdej kobiecie.
To bycie kompletnym w sobie.
W małżeństwie nasz współmałżonek nie jest już „uzupełnieniem tego, czego nam brakuje”, ponieważ jesteśmy pełne/pełni, . Dzięki temu nie musimy już manipulować rzeczywistością i zmuszać podświadomie otoczenie to takich czy innych zachowań ale.

Warsztat Wędrówka Zakochanych jest okazją do zobaczenia i w zabawny sposób poczucia co mnie przyciąga – w kobietach, mężczyznach – a co odpycha, i o czym nie wiem.
Co prowokuję w moich relacjach nie mając o tym pojęcia?  Jakie grupy ludzi mnie przyciągają, czemu ciągle spotykam takich samych ludzi?  Jaki mają oni dar dar dla mojej duszy?

Sublimacja, integracja, przetransformowanie, siła kreacji  prowadzi Nas tam, gdzie nie tylko odkrywamy co nami kieruje w życiu, ale idziemy dalej, docieramy do potencjału pierwiastka kobiecego i męskiego, który do tej pory był dla Nas nieświadomy.
By móc z nim żyć, cieszyć się nim i bawić.

Praktyka tantryczna pozwala parom uczynić ich związek świętą przestrzenią akceptacji, w której każda z nich z szacunkiem dla siebie może dzielić się z drugim bogactwem swojej osobowości, radością i miłością.  W Naszej pracy proponujemy techniki wspierające tę praktykę w Twoim codziennym życiu.

 

Zapraszamy pary i osoby bez pary. Zapraszam też terapeutów, psychologów  którzy pragną poszerzyć swój warsztat doświadczeń by wykorzystać go w swojej codziennej pracy.

Jest możliwość zorganizowania opieki dzieciom w osobnej przestrzeni w godzinach zajęć warsztatowych – za dodatkową opłatą.