Wewnętrzne Dziecko

Spotkanie z Wewnętrznym Dzieckiem

Aby radykalnie poprawić swoje życie emocjonalne i świat relacji.

Warsztat „spotkanie z wewnętrznym dzieckiem” wydaje nam się coraz bardziej ze jest pierwszym od którego należy zacząć swoją wewnętrzna wędrówkę. Zarówno ze względu na jego podejście psychoterapeutyczne jak i duchowe.

Odbywa się w atmosferze czułości dla dziecka, którym byliśmy, i który nadal intensywnie żyje w każdym z nas.

Wewnętrzne dziecko stale objawia się w Naszym codziennym życiu  jako źródło całego naszego życia emocjonalnego i wszystkich nasze przekonania o świecie i relacjach.
Ten warsztat  to rytuał przejścia który pozwala Nam rozwiązać  węzły, które zarejestrowały się w najbardziej intymnych fizycznych i emocjonalnych doświadczeniach naszych najwcześniejszych lat (pierwsze 6 lat) Zbliżamy się i otwieramy na tętniące życiem Nasze serce , w którym rodzi się życie i kreatywność.

Warsztat „Wewnętrzne Dziecko” ma kluczowe znaczenie dla kolejnych doświadczeń związanych z Tantrą i terapią. Stawia nas w centrum emocji napotykanych w pracy i w naszych związkach, by przekształcić je w dynamikę życia.

Warsztat Tantry „Wewnętrzne Dziecko” to powrót do naszego źródła

Na Warsztacie tym będziesz miała/miał okazję dotrzeć do początku swojej energetycznej drogi na planecie Ziemia, kiedy to dwoje ludzi, Ojciec i Matka postanowili się spotkać i ich dwie energie połączyły się ze sobą.

Wynikiem tego spotkania – bez względu czy wymiar jest pozytywny czy negatywny jest nasza pierwotna energia seksualna, energia życia, którą emanujemy przez kolejne lata, aż do dzisiaj. Nasze dzieciństwo i dorosłość wypełnione są pasmem wydarzeń – to one ograniczały w dużej mierze naszą seksualność i codzienne życie stopniowo lub traumatycznie.

Dzieciństwo ma ogromny wpływ na tworzenie naszej osobowości i na budowanie późniejszych relacji z innymi ludźmi lub z Wszechświatem. Świadomy proces przechodzenia przez te etapy, pozwoli poczuć i zintegrować emocje i te energie. Wszystko to, nasza seksualność i rozwój psycho-duchowy, uzależnione jest od kontaktu z naszym wewnętrznym dzieckiem. 

Okres dzieciństwa i okres dorastania ma wpływ na nasze schematy życiowe, programy i kody, które realizowane są w naszym życiu. To przez nie często cierpimy. To one określają wybór naszego partnera i przebieg związku.
Warsztat ten może być początkiem uruchomienia pełnego przepływu energii seksualnej w nas samych i w naszych relacjach.

Warsztat pomoże ci odnaleźć, otoczyć opieką i na nowo zaprzyjaźnić się z twoim wewnętrznym dzieckiem. Oczyścić  stare wzorce, odkryć i zacząć na nowo tkać swoją rzeczywistość, nowe relacje, związki wolne od mechanizmów i programów, które mogą blokować cię w życiu codziennym.

Kontakt z wewnętrznym dzieckiem da ci radość i energię do życia. Jeśli czujesz, że nadszedł czas by spotkać się z Tantrą dzięki wewnętrznemu dziecku – zapraszamy do świata przemiany, cudu odnalezienia i odkrywania siebie. 

Wpłacając zaliczkę potwierdzasz znajomość regulaminu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.