Tantra

„Vigyana Bhairava Tantra” – księga pochodząca sprzed 5 000 a może 10 000 lat, zbiera aforyzmy, badania i eksperymenty inspirowane i odnoszące się do szkół starożytnej tantry. Według niej tantra oznacza metodę ekspansji świadomości. Połączenie prostoty i głębi powoduje, że tantra od tysięcy lat poszerza nasze zrozumienie i uzupełnia obecnie wiedzę zachodniej psychologii.

Praktyki tantryczne to pierwsza próba ujęcia seksualności na poziomie duchowym. Samo słowo ‘tantra’ pochodzi z sanskrytu i oznacza „siać”, „tkać” i „rozszerzać”. Z tego też względu tantra u swojego źródła nazywana była Jogą Miłości. Praktyka tantry, podobnie jak joga, uspokaja umysł, otwiera nasze serca, pozwala się odprężyć i pobudzić ciało. To dzięki niej mniej odczuwamy rozłąkę – przejaw naszego ego – dzieje się tak poprzez tworzenie jedności między sobą samym a światem zewnętrznym. W relacji partnerskiej wspomaga stworzenie i wzmocnienie fundamentów zdrowej, bogatej i odżywczej relacji. 

Serce możemy otworzyć w relacji z innymi ludźmi i ze światem. Nie technika jest istotna, najważniejsza jest samoświadomość, ciągłe jej poszerzanie, praktyka bycia obecnym.

Jaki zatem związek ma psychoterapia i tantra? Jak wytłumaczyć jej sukces na Zachodzie?

W tym miejscu należy wspomnieć o znakomitych twórcach zagadnień z psychologii – Freud, Jung i Reich. Przygotowali oni bardzo solidną podstawę i grunt dla odnowy tantry. Zarówno psychologia jak i tantra jest pragmatyczna, nie ma sztywnej moralnej wizji, jest po prostu stanięciem twarzą w twarz z tym kim jesteśmy. 

Współczesna kultura zachodnia, dogmatyczne spojrzenie na religię, zrobiły coś przeciwnego – oddzieliły nas od naszej rzeczywistości, oferując nam ideał doskonałości niemożliwy do osiągnięcia, wszczepiły nam poczucie winy. Poprzez psychoanalizę i różne formy inspirowanej nią psychoterapii, człowiek znajduje swoje człowieczeństwo; ceni to, kim jest; przywraca swoje pragnienia i swoją seksualność.

Co to jest tantra?

Co to jest tantra? Mówi się, że tantra jest przede wszystkim stanem umysłu.

Celem tantry nie jest kontrolowanie energii, ale uwalnianie jej, wchodzenie w stan „nie-działania”, bez wysiłku, aby dać się pokierować energii.

Buddyjski tantryczny arcymistrz Tilopa nie proponuje żadnej techniki. I ma w tym dużo racji, gdyż tantra nie narzuca niczego, nie jest normatywna; nie mówi, że musisz coś robić, nie ocenia w kategoriach dobra lub zła. Teatr życia odbywa się w sposób naturalny, nieograniczający. Kluczami są: brak osądu, sumienie i relaks. Bądź tym, kim jesteś jako istota, nie odrzucając niczego.

Joga tantryczna pomaga zobaczyć oraz skorzystać z tego, że wszystko może być okazją do transformacji. Po prostu zrelaksuj się, obserwuj i doświadczaj tego, co przychodzi w świetle świadomości. Nie próbuj niczego zmieniać, ale pozostań w pełnej świadomości tego co się wydarza.

Świadomość przemienia, nie wolę, bo wola nadal podlega uwarunkowaniom naszego ego, a cały program, który wkodowaliśmy w trakcie naszego życia. W atmosferze świadomości zanikają negatywne odcienie i wszystko to co jest przeciwieństwem życia. Znajdujemy zagubioną spontaniczność, tą która istniała przed naszym biblijnym upadkiem – oryginalną spontaniczność, samo źródło stworzenia. 

Ostateczne zadowolenie jest objawieniem wyższego poziomu świadomości. Owa świadomość objawia się w sercu, kiedy ego jest nieobecne. Joga miłości może pomóc nam jej doświadczyć. Kiedy jej dotykamy, mamy poczucie bycia poza czasem, żyjemy chwilą wieczności, stanem łaski. Ten stan nie należy do płaszczyzny odczuć ciała lub uczuciowości. Kiedy energia nie jest już ograniczona przez ego, rozszerza się ona do świadomości. W tym rozszerzeniu fala jest rozpoznawalna w oceanie. Ten stan nie może zostać osiągnięty przez wolę człowieka ponieważ to właśnie ‘chęć osiągnięcia tego stanu’ jest tym, co przeszkadza do niego dotrzeć. W tym sensie nie ma ścieżki ekstazy, możemy tylko tworzyć warunki. Musimy zrozumieć, w jaki sposób poszukiwanie radości lub szczęścia ogranicza pole doświadczenia temu, kto go szuka.

Czy energia pochodząca z naszej seksualności jest podstawą dla energii duchowej?

Znalezienie jedności mężczyzny i kobiety w sobie. Wesele alchemiczne, stan, w którym naszą męską i żeńską część łączy miłość, stan łączący nasze energie, stan permanentnego szczęścia, „Mahamudra” wielkiego orgazmu. W tym „mistycznym zjednoczeniu” nie ma już żadnego braku drugiej istoty, jesteśmy wolni od tej zależności, naprawdę zaczynamy kochać, ponieważ miłość stała się stanem istnienia.

Tantra pokazuje nam drogę do znalezienia tego raju, w samym sercu ziemskiej egzystencji

Tantra a teatr

Droga każdego człowieka przypomina spektakl teatralny – wypełniony jest pasmem różnych zdarzeń, które wyznaczane są przez poszczególne akty i odmienną, niezwykłą scenerię. W życiu jesteśmy więc i aktorem i reżyserem i statystą. Jako scenografowie tworzymy scenerię, dobierając kostiumy w zarówno czarno-białych, jak i kolorowych barwach. Jesteśmy także widzem, który porusza sam siebie. 

Teatr życia jednak jest czymś więcej niż przedstawieniem. Jako widzowie nie wiemy co dzieje się za kurtyną procesu twórczego. Widzimy jedynie efekt końcowy – tak jak w życiu. Często jesteśmy uczestnikami, którzy nie dostrzegają całości, która składa się na cały, ogromny spektakl życia.

W naszym życiu wszystko jest ważne i ma sens. W całej tej sytuacji często zapominamy, że wiele zależy od nas, od naszej postawy, od odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Gdzie na ten moment jesteśmy w teatrze życia?

Proces uświadomienia cienia

Tantra jest teatrem. Tantra to katharsis w życiu, pod warunkiem, że potrafimy wziąć odpowiedzialność za samego siebie, przyjrzeć się sobie i dokonać dalszych, niezbędnych zmian.

Wyboru możemy dokonywać każdego dnia, w każdej chwili. 

Jak działam, jakie są moje intencje? Czego jeszcze nie zauważam?

Chodzi o pewien rodzaj cienia, cześć nas samych, którą odrzucamy, której nie lubimy, ale która wpływa na obraz świata i nas samych. Będąc szczerym z samym sobą możesz brać odpowiedzialność za swoje kroki, czyny, być otwartym na wspólne działania dla najbliższych czy dla całej społeczności. Po prostu. 

Czy stoisz długo po ‘drugiej stronie’ i budujesz pancerz odcinający cię od innych, od radości i radowania się najmniejszymi rzeczami?

Praktyki i techniki tantryczne które proponujemy

Pancerz, który wraz z upływem naszego życia nałożyliśmy, złożony był z nakazów, powinności i przekonań, a spontaniczne dziecko skutecznie w nim zamknięte. Uwolnione i zbudzone na nowo do życia dzięki pracy z ciałem, głosem, ruchem, może przywrócić nam radość i cenną odwagę, która jest niezbędna w relacji z drugim człowiekiem. 

Za pomocą bajek, baśni i mitów przenosimy się w magiczną przestrzeń, która pozwala dotknąć nam prawdy o sobie. Tak, nie zawsze ta prawda jest łatwa do zaakceptowania, ale to dzięki niej dokonujemy rzeczywistych, namacalnych zmian z naszym życiu. Otwieramy się na wewnętrzną intuicję, rozbudzamy naturalną i często instynktowną dzikość. 

Zajęcia grupowe pozwalają na pracę nad czterema elementami: nad ciałem, oddychaniem, seksualnością i mechanizmami umysłowymi. Uczymy się odczuwać energię, aby zidentyfikować nasze sposoby interferencji z nią. Mowa tu o czymś takim jak “nauka tantry”. Chodzi o inny wymiar, wymiar energii, która stale odnawia się. Energia daleko sięgająca poza seksualną i psychologiczną. Dobrze jest odważyć się, iść z własnymi pragnieniami, żyć własnymi fantazjami, być zawsze otwartym na kreacje z otwartym sercem. Kiedy tylko pozostajemy w psychice, pole możliwości jest ograniczone przez energię „ja”, ogranicza się do sfery ego, jest przyjemność lub radość, ale nie transcendencja. Tantra to coś więcej niż terapia seksualna.

Pierwszym krokiem jest terapia: by móc się dobrze bawić.

Drugim jest rozwój duchowy: poddaj się przyjemności i powróć do stanu spontanicznego radosnego dziecka.

Przechodzimy, od etapu, aby się bawić, do stania się przyjemnością. Kiedy w akcie seksualnym poddaję się przyjemnościom i rozkoszom spotkania, podmiot „ja”  rozpuszcza się i jaźń znika. W tym zniknięciu ujawnia się wieczność.

Klucz nie polega na przyjemności, ale na rozpuszczeniu  tego, co nas cieszy. Tancerz znika w tańcu. Nie ma już więcej dualizmu. Tantra polska nie odrzuca poszukiwania satysfakcji w erotyzmie, w przyjemności zmysłów, ceni je jako scenę i grę; te badania, poprzez frustrację i rozczarowanie, które z konieczności generuje, doprowadzą do odkrycia bliższego temu, co niezbędne. Dotyczy to również tego, co proponuje się w tantrze polskiej.

Tantra serca pozwala nam zrozumieć czym jest prawdziwy związek, czym jest seksualność i seks sam w sobie. Świadoma seksualność oparta jest na bliskości i zaufaniu. Elementy te nie zawsze są rozpoznawalne, bowiem ta seksualność nie ma nic wspólnego z powszechnymi przekonaniami na temat seksu. 

Na naszych zajęciach omawiana jest tematyka seksualności i wszelkich związanych z nią aspektów. Uzmysławiamy, że seksualność jest odbiciem istnienia, uczymy jak obserwować samego siebie. W trakcie zajęć umożliwiamy poznawanie energii tantrycznej, tak aby uzdrowić i zharmonizować komórki w naszym ciele, wyczyścić je. Dodatkowo wzmacniamy nasze zdrowie i transformujemy życie seksualne.

Czym jest tantryczne doświadczenie które proponujemy?

Stworzone przez zespół terapeutów i animatorów, którzy oprócz organizacji warsztatów udzielają się także artystycznie – tworzą eventy, spektakle musicalowe, teatralne przedstawienia w plenerze i happeningi, które pozwalają na doświadczanie siebie samego, biorąc przy tym całą odpowiedzialność za swoje doznania.

Podczas spotkań używamy różnych metod, praktyk i cennych narzędzi, które przyczyniają się do tego, że lepiej czujemy i rozumiemy swoje ciało, emocje i uczucia. Ponadto, wykorzystujemy wartościowe elementy psychoterapii (integracja ciała, sen na jawie, ruch regeneracyjny, Gestalt eksperymentalny, praca z popularnymi mitami, wartościowymi bajkami, psychodrama i teatr). Dodatkowo korzystamy z różnych form relaksu, takich jak taniec, masaż tantryczny, ruch spontaniczny, formy medytacji (w tym medytacja dynamiczna i trans).

Te wszystkie elementy tworzą magiczne miejsce spotkań.

Teatr Przebudzenia to przeżycie – wszystko w końcu jest niekończącą się drogą, nieustanną zmianą. Nasze spotkania pośród natury i wewnętrzne podróże posiadają aspekt szamański. Jest to droga własnego rozwoju.

Czy czujesz, że właśnie przyszedł czas zmian w Twoim życiu? Zapraszamy Cię na nasz cykl spotkań, podczas których popracujemy w sferze Serca, Ducha i Ciała. Odkryj z nami siebie – na nowo, wejdź do świata poszukiwań, przemian i cudu odnalezienia.

Psychologia i energia ciała

Ważne jest nawiązanie kontaktu z własnym ciałem, tak aby zaakceptować je, pokochać takim jakie jest. Istotne jest abyśmy odczuwali, żeby koncept mentalny nie zakłócał mądrości serca. Dzięki temu wejdziemy w nową przestrzeń życia, gdzie odczuwalna będzie rzeczywistość, wychodzenie z iluzji, odnajdowanie źródła do budowania własnego potencjału do działania. Widzimy życie takim jakim jest naprawdę. Doświadczamy. Poznajemy czym jest współodczuwanie. 

W ten oto sposób Natura i Matka Ziemia stają się częścią nas samych. Wszystko to doprowadza do stanu, w którym żyjemy głębiej ze światem, naturą i drugim człowiekiem. Możemy być sami dla siebie ‘mistrzem’ słuchając własnej natury i własnego wnętrza.

Aktualności

Szamańska Tantra w Indiach luty 2024

Szamańska Tantra w Indiach luty 2024

Wracam do domu! Z Indii! To była wyjątkowa podróż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Miejsce pełne mocy i światła, które pomogło mi przypomnieć sobie wiele rzeczy.Miejsce głęboko połączone ze światem przyrody, ...
Czytaj więcej
Jeśli wierzymy…

Jeśli wierzymy…

Jeśli wierzymy, że świat jest niesprawiedliwy, zobaczymy niesprawiedliwość na tym świecie. Jeśli wierzymy, że musimy ciężko pracować, aby zarobić na życie, Życie sprawi, że będziemy ciężko pracować, abyśmy uwierzyli ...
Czytaj więcej
Być sobą bez względu na wszystko

Być sobą bez względu na wszystko

Być sobą bez względu na wszystko… Nie oznacza pozostawania w swoich dogmatach i opiniach Oznacza po prostu przepuszczenie przez siebie wszystkiego,  co w danej chwili chce przez ciebie przejść. Więc, Gdy ...
Czytaj więcej
Zjedź niżej