Szkoła Tantry Radosnego Serca- 2-letnia Formacja Psychodynamiki Relacji i Komunikacji Ciała

Już po raz 18. (17. raz w Polsce) rusza 2-letnia Szkoła Tantry Serca, Formacja Psychodynamiki Relacji i Komunikacji Ciała.  Szkoła istnieje od 2004 roku i jest pierwszą szkołą tantry jaka powstała
w Polsce

 

„Czy życie, które prowadzę, jest zgodne z moimi najgłębszymi aspiracjami? ”

„Gdzie szukam autentycznej inspiracji, która da mi pewność, że jestem w drodze?”

„Jak znaleźć nowy oddech i wzbogacić moje codzienne życie?”

Formacja składa się z 6 modułów w ciągu 2 lat , które są bazą do dalszego rozwoju.  Stanowią one podstawę do budowania własnego potencjału.  Jest zarówno dla par jak i ludzi będących solo.

Czym jest Formacja?

Formacja to impuls do życia, odkrycie nowych możliwości,  jakie daje nam świat,  możliwości które nosimy w sobie a które drzemią w Nas od pradziejów.   W głębi Nas mamy przeczucie,  że życie jest czymś więcej  niż to  co robimy na co dzień, że Nasze ciało nosi w sobie potencjał pełnego zachwytu przeżywania każdej chwili.  Wiemy też  że w nas istnieje odpowiedź na wiele pytań i każdy z Nas może dotrzeć do głębokiej mądrości.  Przeczuwamy także  że źródło zmiany jest w Nas w Naszym wnętrzu …  i to od siebie trzeba zacząć wędrówkę ku nieznanym i nierozpoznanym potencjałom ludzkiej egzystencji.

Przeczytaj także: Jak zmienić swoje życie

Od czego zacząć?

Po pierwsze trzeba gorąco pragnąć tej zmiany,  po drugie trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie,  i po trzecie z odwagą w sercu i wytrwałością konfrontować się z „cieniem”, czyli z tymi wszystkimi nieuświadomionymi mechanizmami,  które manipulują naszym życiem. Konfrontować się np.  ze strachem,  złością,  żalem i wszystkimi emocjami,  które im towarzyszą, a stanowią przedsionek siły, która w procesie transformacji staje się naszą mocą!

 

Ta moc pozwala nam zintegrować różne aspekty siebie.  Możemy wtedy dotknąć miłości, radości, szczęścia.
Zaczynamy żyć prawdziwie, realizując siebie.

Emocje trzeba odczuć do końca, by przestały nami rządzić, a wręcz przeciwnie, by nam służyły, by  każdy z Nas stał się  bardziej odczuwający, a nie targany nimi.  Emocje stanowią nasz potencjał.  Przeżyte
i uświadomione są naszą mądrością
i mocą, a blokowane i nieuświadomione sabotują nas.

Emocje które odczuwamy teraz, są reakcją ciała głównie na wspomnienia przeżyć z wczesnego dzieciństwa (w formie bardzo nieuświadomionej)
i czasu dojrzewania.  I mimo  że dziś już tych przeżyć nie ma, nasze ciało wciąż reaguje na podstawie wspomnień i przeżyć zapisanych w naszych komórkach i w naszej energetyce.
I w wyniku tych nieuzdrowionych emocji budujemy nasze poglądy, przekonania i opinie.
Na to też nakładają się poglądy i przekonania, które przejęliśmy od innych.  Mimo, że nie są nasze,  utożsamiamy się z nimi tak mocno,  że mają wpływ na nasze działania i decyzje, oraz na to, jak bez świadomości definiujemy nas samych, relacje, i świat,  który stwarzamy wokół nas.

Jedną z podstawowych kwestii,  z którą mierzymy się w życiu,  są przekonania na temat naszych relacji partnerskich,  czym jest męskość, czym jest kobiecość, jaka jest rola mężczyzny a jaka kobiety w życiu, a także w związku,  jaka jest rola seksualności.
To wszystko jest ważnym elementem tantry.
Tantra otwiera, rozszerza naszą świadomość. Pozwala zbudować relację ze sobą, a to stanowi bazę do budowania relacji
z innymi, ze społecznością, ze światem…
A także z całym Universum…

Dziś mamy niezwykłą możliwość skontaktowania się z życiodajną energią seksualną, która jest niczym innym jak bio-energią, energią życia, energią miłości!
Energia ta  kiedy jest uzdrowiona – z przemocy,
z blokad,  ze starych przekonań – staje się źródłem wszelkiej kreacji i Naszej kreatywności!
Uzdrawia nasze ciało, podnosi naszą wibrację
i otwiera na wszechświat i boską jakość życia.
Formacja pozwala nam otworzyć się na tę energię – bez strachu,  w zaufaniu do prawdy własnego ciała.
W trakcie Formacji pracujemy z blokadami ciała poprzez różne ćwiczenia, oddech, różne formy medytacji, taniec, teatr.

Przeczytaj także: Tantryczny dojrzały związek uzdrawia i wzrasta razem Miłość, radość, ekstaza.

Zapisz się na warsztat!

Formacja składa się z 6 modułów  które stanowią bazę, na której budujemy dalej.

Moduł pierwszy – Radość w odkrywaniu i akceptacji swojego ciała

To przede wszystkim obudzenie ciała i otwarcie się na odczuwanie, dotarcie do naszej wrażliwości i mocy płynącej z dzikości. Zrzucenie pancerza,
w którym chodzimy na co dzień, otwarcie na swobodę zachowania. Nasze ciało czuje,  a serce wibruje fizycznie i nie znosi żadnej ściemy
i blokad.  Wcześniej czy później serce rewiduje nasze poglądy,  stawia nam pytania, szuka odpowiedzi. Po raz pierwszy dotykamy jakości kobiecości i męskości w sobie.
Uczymy się jak zbudować sakralną przestrzeń tantryczną.
Poznajemy czym jest masaż tantryczny i świadomy dotyk ciała.
Tworzymy specjalne rytuały by uhonorować nasza świętą seksualność.
Poprzez różnego rodzaj medytacja uczymy się jak uwolnić emocje i ruch


Moduł drugi – Odkrywanie czym jest męskość i kobiecość
  – docieramy do naszych relacji, przechodząc przez różne ćwiczenia i prace terapeutyczna zyskujemy świadomość, w jaki sposób kokietujemy się ze świat bardzo często zapominając o sobie. Jak bardzo odgrywamy rolę dla świata,  jak bardzo jesteśmy marionetką.
Jest to czas powrotu do siebie, wyjście z klatki, z poczucia życia w matni.
Budujemy nowy wewnętrzny obraz siebie, zaczynamy widzieć siebie jako odrębną istotę i z tą świadomością wchodzimy
w nową, odżywczą relację z innymi. Uzdrawiamy naszą relację z matką i ojcem.
Poprzez przepiękne rytuały tantryczne mamy okazję poznać i odkryć jak wibruje energia płci przeciwnej, a co za tym idzie tę część siebie której nie do końca jestem świadoma /świadomy.
Każde z Nas składa się z energi męskiej i żeńskiej.

 

 

Przeczytaj także: Przepływ boskiej energii


Moduł trzeci – Przebudzenie spontanicznego dziecka
To otwarcie nas na dziecięcą Formacja Szkoła Tantry Sercaspontaniczność, ciekawość, radość dziecka, zachwyt światem i życiem.
To też kontakt z buntem nastolatka. Przeżywając to wszystko jeszcze raz możemy dotrzeć do naszej mocy. Otwieramy się na odwagę, na działanie, na nasz pierwotny instynkt. Uwalniamy naszą spontaniczność
i dzikość. Odkrywamy i uwalniamy ukryte kody które przekazali nam rodzice , rodzina i społeczeństwo
a które nie pozwalają Nam na radość i spontaniczność w Naszej seksualności .

Przeczytaj także: Wewnętrzne DzieckoModuł czwarty – Radość, miłość i ekstaza

Otwieramy nasze serce w pełnym zaufaniu do samego siebie i do świata, dzięki temu nasza energia seksualna/ bio-energia wibruje energią miłości. Integrujemy aspekt żeński i męski w sobie poprzez spotkanie się z Animą i Animusem. Doświadczamy tańca energii yin-yang, doświadczamy jak działamy z poziomu energii męskiej i żeńskiej.
Wchodzimy w nowy wymiar budowania relacji z poziomu serca. Jest to uzdrowienie serca, by otwarło się na miłość wibrującą w całym ciele – ekstaza serca wibrująca w każdej komórce.
Jesteśmy gotowi na to by połączyć świadomą energię seksualną (świadomie odczuwaną) z energią serca.

Przeczytaj także:Wędrówka Zakochanych

Moduł piąty – Taniec miłości Kali, spotkanie cienia i jego transformacja
To spotkanie z prawdą o Nas samych
i największym strachem, moment transformacji, by raz na zawsze przestać przerzucać odpowiedzialność na innych. Jest to jednocześnie sprawdzian,  zebranie całości doświadczenia i wyjście do świata,
w realnym działaniu w życiu codziennym. Otrzymujemy wszystkie narzędzia,  by kreować życie,  znaleźć swój kierunek,  by iść dalej z większą świadomością, by postrzegać świat i zdarzenia przez pryzmat serca. Rozpoznajemy siebie i wybieramy, już bardziej świadomie, czym pragniemy zajmować się w życiu, otwieramy się na realizację naszych pasji i talentów w zgodzie z tym, z czym przyszliśmy na Ziemię.  To również budowanie relacji w kręgu męskim i żeńskim.
Przeczytaj także Kali, bogini życia, śmierci i transcendencji


Moduł szósty
– Integralną częścią Formacji jest warsztat Wędrówka Bohatera czyli spotkanie w miłości światła i cienia – w nas, nie w koledze i koleżance. To są te dwie siły w nas – jedna, która pełna ideałów chce iść do przodu i druga, która mówi 'i tak się nie uda’. Jest to nasza wewnętrzna konfrontacja, która pozwala nam przejść na inny poziom doświadczenia, nie tylko mentalnie, bo jak samo słowo 'doświadczenie’ wskazuje, chodzi o realne cielesne doświadczenie płynące z ciała. A to ciało właśnie jest barometrem naszych prawdziwych intencji. Cała moc wydobywa się z integracji tego, co myślimy o sobie i tego, kim naprawdę jesteśmy.

Przeczytaj także: Wędrówka Bohatera

Te 6 poziomów to baza, nasze nowe narodziny do świadomego życia.  Pracujemy w jednej zamkniętej grupie od pierwszego do szóstego modułu i każdy może dotrzeć do totalnej i realnej zmiany w sobie.
Każdy bierze odpowiedzialność za swoją przemianę i ten akt wzięcia odpowiedzialności za swój własny proces transformacji buduje poczucie mocy i zakorzenia nas w rzeczywistości. Dzięki temu w codziennym życiu świadomie wybieramy jakie pole zasilamy, czy zawsze jest to miłość?

Zapisz się do Szkoły Tantry!

Absolwenci szkoły mogą kontynuować swoja prace na kolejnych poziomach zaawansowanych 6 i 7 gdzie przekraczamy kolejne ograniczające nasze życie jakości, na poziomie ciała i ducha,  i otwieramy się na doświadczenia pełnego zjednoczenia na każdym poziomie naszego istnienia, wchodzimy w stan jedności z wszechświatem, odkrywamy w sobie ten kosmiczny pierwiastek, który daje naszemu życiu Źródło Istnienia.

Aby doświadczyć wielu wymiarów transformacji i pełnego otwarcia serca, osoby biorące udział
w formacji mają możliwość  uczestniczyć również w warsztatach tantrycznych i szamańskich o różnej tematyce: Śmierć i Odrodzenie, Taniec z Bogami, Wędrówka Zakochanych , Sen i Tarot .

Wiele osób przyjeżdża również na otwarte warsztaty tantry, takie jak Wewnętrzne Dziecko, Drzewo Życia,  Imię Które Noszę Szamańska Tantra w Indiach….

Wędrówka jednak się nie kończy, każdy dzień i każda sytuacja, nasze relacje, stawiają nas przed nowymi wyborami, czy idę do końca ku otwartości serca,  czy działam dla świata, czy dzielę się tym, co otrzymałam,  czy wykorzystuję pełnię potencjału?


Co daje Formacja?
Zmieniają się nasze relacje partnerskie, nabieramy pewności siebie, odwagi, lekkości.  Otwieramy gardło na śpiew
i klarowną komunikację, zyskujemy adekwatne poczucie własnej wartości. Doświadczamy naszej kobiecości i męskości, tworzymy kręgi męski i żeńskie, pojawia się przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami w kręgu męskim
i żeńskim. Budzimy w sobie dziką kobietę i dzikiego mężczyznę. Otwieramy się na przyjęcie mężczyzny i kobiety w naszym życiu. Zmieniają się relacje w rodzinie,
z przyjaciółmi, w pracy.  Kontaktujemy się z mocą działania w codziennym życiu.
Poprawia się nasze zdrowie. Pojawia się radość. Zmienia się życie intymne,  doświadczamy kompletnie innego wymiaru seksualności, nie mającego nic wspólnego z tym Czym jest tantra? tantra.plseksem, którego się nauczyliśmy w przeszłości.
Rozpoznajemy swoje talenty i pasje
i zyskujemy siłę by je realizować,
by wreszcie rozwinąć skrzydła i żyć pełnią życia!


Program formacji jest programem interaktywnym. Osoba przyjeżdża
z pewną intencją, która ukierunkowuje cały proces. Tak więc możemy poprawić znacząco jakość naszych relacji, odnaleźć satysfakcję i pasję w życiu zawodowym, tak by żyć każdą chwilą. Możemy też doświadczyć pełnego przebudzenia.
Bowiem sami kreujemy Nasze życie.


Formacja trwa dwa lata i składa się z 6 modułów, w tym Wędrówki Bohatera. Każdy poziom to spotkanie trwające 8 dni, odbywają się one mniej więcej co pół roku. Wędrówka Bohatera odbywa się co roku latem.
Można przyjechać solo lub w parze. 

 


Prowadzący:
 Mario, wspierany przez żonę Gayę oraz zespół animatorów.

Informacje i zapisy: Aleksandra Jóźwiak, + 48 720 893 888, aleksandra.j@tantra.pl

Najbliższe pierwsze spotkanie szkoły: 12-19.03.2023

Wpłata zaliczki i uczestnictwo w warsztacie oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.