Taniec z Bogami i Boginiami


Warsztat „Taniec z Bogami i Boginiami”jest zaproszeniem by odkryć i poznać swój osobisty mit.  Każdy człowiek posiada swój własny mit,  który prowadzi go przez życie.

„Taniec z Bogami i Boginiami” jest propozycją świadomego spotkania z własnym przeznaczeniem.  Poznając swój mit,  pracując nad nim przez te kilka dni tych warsztatów,  dostrzeżesz dotychczasowe wydarzenia i przebieg swego życia w nieco innym świetle.  Kierunek twojej przyszłości nabierze innych barw.  A ponowny wgląd w przeszłość może ukazać Ci zupełnie odmienny aspekt twojej historii.  Możesz być bardziej świadomy nadchodzących wydarzeń w Twoim życiu i bardziej zrozumieć swoje przeznaczenie. (By uniknąć nieporozumienia nie ma on nic wspólnego z żadną religią)

Jest to wezwanie do przygody,  szamańskiej wędrówki,  do spotkania z samym sobą i celem swego życia.

Warsztat,  jak i sam kierunek wewnętrznej pracy,  jaką uczestnik wykonuje w poszukiwaniu własnego mitu,  jest oparty na przekazie zawartym w książce Josepha Campbella pt.  ,,POTĘGA MITU”.

Mity, legendy i baśnie są skarbnica naszej kultury,  którą tworzyli i pozostawili nam nasi przodkowie bez względu na epokę i kraj, w którym żyli .  W niewidzialny sposób połączeni jesteśmy z cała historia ludzkości,  dlatego każdy mit może do Ciebie przemówić,  i może wiele zmienić w Twej świadomości i życiu.

„Mity to sny świata.  Sny archetypowe,  o wielkich ludzkich problemach.
Mam świadomość, kiedy,  w której chwili staję przed jednym z takich progów.
Mit mówi mi o nim i podpowiada, jak reagować na takie,  czy inne kryzysy,
rozczarowania,  zachwyty,  klęski i sukcesy.  Mity mówią mi,  gdzie w danej chwili jestem”.
Joseph Campbell,  Potęga mitu

„Mit wzywa do przyjęcia podwójnej optyki,  podwójnego punktu widzenia.
Musimy odgrywać pewną rolę historyczną,  ale to tylko nasza historyczna rola.
W życiu wkładamy maski określonej rasy,  epoki,  grupy o takich,  czy innych celach etycznych i walczymy w imię tych wartości,  ale wiemy również,  że to kim jesteśmy stanowi tylko połowę całości,  a drugą połowę reprezentuje ktoś po przeciwnej stronie”.
Joseph Campbell, Kwestia Bogów

Zapraszamy pojedyncze osoby i pary,  również tych,  którzy pracują z innymi ludźmi,  terapeutów,  psychoterapeutów, psychologów,  trenerów rozwoju osobistego,  coache.  Są to też warsztaty dla aktorów,  reżyserów teatralnych,  tancerzy i choreografów.  Tych wszystkich, którzy poprzez pracę nad sobą pragną poszerzyć swój warsztat twórczy.

Prowadzący: Mario wspierany przez swoją żonę Gayę i zespół animatorów.

Wpłata zaliczki i uczestnictwo w warsztacie oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.