Taniec z Bogami i Boginiami


Warsztat „Taniec z Bogami i Boginiami” jest zaproszeniem by odkryć i poznać swój osobisty mit. Każdy człowiek posiada swój własny mit, który prowadzi go przez życie.

„Taniec z Bogami i Boginiami” jest propozycją świadomego spotkania z własnym przeznaczeniem. Poznając swój mit, pracując nad nim przez te kilka dni tych warsztatów, dostrzeżesz dotychczasowe wydarzenia i przebieg swego życia w nieco innym świetle.  Kierunek twojej przyszłości nabierze innych barw. A ponowny wgląd w przeszłość może ukazać Ci zupełnie odmienny aspekt twojej historii.  Możesz być bardziej świadomy nadchodzących wydarzeń w Twoim życiu i bardziej zrozumieć swoje przeznaczenie. (By uniknąć nieporozumienia nie ma on nic wspólnego z żadną religią)

Jest to wezwanie do przygody, szamańskiej wędrówki, do spotkania z samym sobą i celem swego życia.

Warsztat, jak i sam kierunek wewnętrznej pracy, jaką uczestnik wykonuje w poszukiwaniu własnego mitu, jest oparty na przekazie zawartym w książce Josepha Campbella pt. ,,POTĘGA MITU”.

Mity, legendy i baśnie są skarbnicą naszej kultury, którą tworzyli i pozostawili nam nasi przodkowie bez względu na epokę i kraj, w którym żyli. W niewidzialny sposób połączeni jesteśmy z całą historią ludzkości, dlatego każdy mit może do Ciebie przemówić i może wiele zmienić w Twej świadomości i życiu.

„Mity to sny świata. Sny archetypowe, o wielkich ludzkich problemach.
Mam świadomość, kiedy, w której chwili staję przed jednym z takich progów.
Mit mówi mi o nim i podpowiada, jak reagować na takie czy inne kryzysy,
rozczarowania, zachwyty, klęski i sukcesy. Mity mówią mi, gdzie w danej chwili jestem”.
Joseph Campbell, „Potęga Mitu”

„Mit wzywa do przyjęcia podwójnej optyki, podwójnego punktu widzenia.
Musimy odgrywać pewną rolę historyczną, ale to tylko nasza historyczna rola.
W życiu wkładamy maski określonej rasy, epoki, grupy o takich czy innych celach etycznych i walczymy w imię tych wartości, ale wiemy również, że to kim jesteśmy stanowi tylko połowę całości, a drugą połowę reprezentuje ktoś po przeciwnej stronie”.
Joseph Campbell, „Kwestia Bogów”

Zapraszamy pojedyncze osoby i pary,  również tych, którzy pracują z innymi ludźmi, terapeutów, psychoterapeutów, psychologów,  trenerów rozwoju osobistego, coachów. Są to też warsztaty dla aktorów, reżyserów teatralnych, tancerzy i choreografów. Tych wszystkich, którzy poprzez pracę nad sobą pragną poszerzyć swój warsztat twórczy.

Prowadzący: Mario wspierany przez swoją żonę Gayę i zespół animatorów.

Wpłata zaliczki i uczestnictwo w warsztacie oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.