Warsztaty Arteterapii

Twórcza ekspresja, twórcze wyrażanie siebie jest najwiekszym darem dla innych ludzi.

Sztuka pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi, Jest narzędziem do wyrażania siebie. Wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji. Skłania do refleksji. Pozwala na uwolnienie naszej twórczej energii. Otwiera na świat doświadczeń zarówno własnych, jak i innych ludzi.

Zapraszamy w podróż do świata kreacji!

Sztuka może pomóc dostrzec, że spontaniczne wyrażanie siebie jest naprawdę możliwe, co więcej, możliwa jest nasza przemiana.

Aby bardziej twórczo przeżywać własne życie.

Człowiek twórczy to człowiek otwarty na doświadczanie, ciekawy siebie i świata,  odważny w swych poszukiwaniach, pełen wiary. Nie stroni od eksperymentowania z nowymi zachowaniami, radzi sobie z problemami dnia codziennego, a do nowych sytuacji podchodzi raczej z zainteresowaniem niż z obawą. Takie płynięcie wraz z rzeczywistością wymaga od nas przede wszystkim kreatywności, ale także wyobrażni, ekspresji i wspólnoty. Wszystkie te składowe doskonali się w procesie arteterapii.

Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje. Potrafi integrować ludzi i przełamywać bariery między nimi. Niezwykle ważne jest to, że wobec sztuki wszyscy jesteśmy równi. Jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Pełni funkcję katharsis. Jej wpływ jest tak silny, ponieważ każda ze sztuk pięknych ma swój archetyp w naturze.

Sztuka wzbogaca osobowość, prowadzi ku wielowymiarowości życia.

Poczuj ten cud, gdy w Twoich dłoniach z niczego powstaje coœś niepowtarzalnego, coś szczególnego, coś, w co wkładasz Serce. Prawdziwy cud narodzin. Twórcze szaleństwo, z którego wyłania się życiowa moc kreacji…

Przeczytaj   MANIFEST SZTUKI OTWIERAJĄCEJ