Подорож Закоханих

Wędrówka zakochanych – droga świadomych relacji

Żyjemy w czasach, w których ludzie coraz bardziej poszukują żywych relacji z innymi ludźmi, w których będą mogli doświadczać siebie i życia w pełni, gdzie istnieje szczera wymiana myśli i uczuć, gdzie moc kreacji zastępuje mizerny komfort.

Ten warsztat jest dla każdego, kto jest ciekawy tego, jak buduje swoje relacje i związki z innymi ludźmi, jak wybiera kręgi przyjaciół, znajomych, w pracy. Jest to wyjątkowa możliwość spojrzenia głębiej na to, co tobą kieruje w relacjach, jakie mechanizmy, przyzwyczajenia. Świat składa się z kobiet i mężczyzn i nasze wybory kierowane są poprzez wzorzec mężczyzny i kobiety który noszę w sobie, nasze wyobrażenie aspektu męskiego i kobiecego, Animy i Animusa.

Anima i Animus to pojęcia rozpowszechnione przez Carla Gustawa Junga, które bardziej lub mniej świadome ma w sobie każdy z nas. Każdy ma w sobie  pozytywny i negatywny aspekt animy i pozytywny i negatywny aspekt animusa, określony obraz żeńskości i męskości w nieświadomości.

Archetypy te reprezentują obraz wszystkich doświadczeń z osobami odmiennej płci, który nosimy w sobie jako poszczególne jednostki oraz jako przedstawiciele gatunku.

Obrazy te stanowią jedną z przyczyn naszych namiętnych sympatii i antypatii. W szczególności są nieświadomie projektowane na naszego partnera życiowego. To powoduje, że staje się on osobą reprezentującą cechy naszej własnej duszy.

By być w pełni sobą, człowiek musi spotkać się ze swoją wewnętrzną Animą i Animusem, w obu aspektach – pozytywnym i negatywnym. Człowiek, pragnąc połączyć się ze swoją wewnętrzną Animą, musi zrozumieć kobiecą energię, która przejawia się w bierności, wrażliwości i emocjonalności, pragnąc połączyć się ze swoim wewnętrznym Animusem, musi przede wszystkim zrozumieć męską energię, która przejawia się w aktywności, dominacji i logice.

Jest to okazja do spojrzenia na to co mnie przyciąga – w kobietach, mężczyznach – a co

odpycha, i o czym nie wiem. Co prowokuję nie mając o tym pojęcia? Jakie grupy ludzi mnie przyciągają, czemu ciągle spotykam takich samych ludzi? Jaki mają oni dar dar dla mojej duszy?

Sublimacja, integracja, przetransformowanie, siła kreacji może nas poprowadzić tam, gdzie nie tylko odkrywamy co nami kieruje w życiu, ale idziemy dalej, docieramy do potencjału pierwiastka kobiecego i męskiego, o którym jeszcze nie mamy pojęcia. By móc z nimi żyć i się nimi cieszyć i bawić.

 

Zapraszamy pary i osoby bez pary.

Jest możliwość zorganizowania opieki dzieciom w osobnej przestrzeni w godzinach zajęć warsztatowych – za dodatkową opłatą.