Co to jest Tantra? Refleksja Joanny 2018

Tantra jest spotkaniem z samym sobą, a potem ze światem. By świat otworzył ramiona trzeba najpierw spotkać siebie i wówczas można wyruszyć w podróż. Podróż do nowej krainy, która wiedzie przez nieznane światy, a zawsze kończy się w sercu, w spotkaniu. 

Tantra to baśń o Głupim Jasiu, który idzie po wodę życia. 

Tantra to świadomość drogi i pełna obecność przy każdym spotkaniu na tej drodze. 

Tantra to miłość, to boskie ukochanie każdego człowieka, tego we mnie, tego obok mnie i tego na przeciwko, po drugiej stronie.

Tantra to archanioł Gabriel wibrujący miłością i dziecięcą radością życia.

…już wiem czemu tantra to tkanie! Bo tkamy swoje życie dzień po dniu, minuta po minucie. Trzymając w ręku jedną nić, prowadząc ją jesteśmy przez nią prowadzeni. 

To życie, w którym odpowiedzialność to od-powiadanie światu na jego zawezwania, a to wszystko w radości i w połączeniu ze wszystkim i ze wszystkimi.

Tantra to spotkanie mężczyzny w sercu, to przyjęcie poety w wojowniku.

Joanna B