Tantra to spotkanie z drugim człowiekiem

Tantra to spotkanie z drugim człowiekiem, Tantra to bliskość , intymność, delikatność, subtelność, lekkość Bycia

To bycie po prostu w totalnej miłości. Tantra to obecność, uśmiech, radość. Tantra to poczucie siebie w głębokim odczuwaniu świadomości brzucha z którego wyłania się ruch.
W Brzuchu jest Źródło Ruchu. Tantra to miejsce, przestrzeń, w której łączy się to co widzialne z niewidzialnym. To połączenie światów, wymiarówwibracji materii z Odczuwaniem jej.
To odkrycie, dojrzewanie do pełni człowieczeństwa w sobie,
do pełni Odczuwania.

(Sondaż: Czym jest tantra? Z notatek uczestników)