Cztery archetypy męskiej energii: król, kochanek, mag i wojownik.

W życiu im bardziej bardziej zbliżałem się w kierunku siebie, tym bardziej szedłem w kierunku innych.  Spotkałem wiele kobiet, które pozwoliły mi, bezpośrednio lub pośrednio, uzdrowić i ponownie połączyć się z tą potężną i świętą kobiecą częścią, którą noszę w sobie (i którą wszyscy nosimy w sobie).  Kobiety, które wręczyły mi lustro, aby pokazać mi, jaki jestem piękny i kochany, kobiety, które zachęciły mnie do ucieleśnienia mojej wewnętrznej magii, kobiety, które dały mi możliwość zrealizowania moich marzeń jak np. stworzenie tak cudownego miejsca jakim jest Modra Rzeka,Kobiety które usłyszały mnie i zobaczyły.

Ale to nie były to tylko kobiety. Również mężczyźni zaznaczyli tę drogę. Mężczyźni, którzy tworzą miejsce dla kobiet i tańczą wokół nich, mężczyźni, którzy otwarci są na kontakt i maja odwagę pokazać swoja „nagość”, płaczą i czerpią siłę ze swojej wrażliwości.  Mężczyźni którzy ochraniają, przyjmują i sublimują, mężczyźni, którzy uczą mnie nie poddawać się moim cieniom, kiedy oni sami nie ulegają swoim.

Jak we wszystkim, potrzebujemy harmonii i równowagi, aby połączyć się ze sobą. Każdy z nas jest w drodze.  Bez kobiecej energii męskość wchodzi w cię. Bez męskiej energii kobiecość wysycha.  Z jednej strony oboje potrzebujemy pojednania, my mężczyźni i kobiety , a jednocześnie musimy sprawić, by męskie i żeńskie energie, które nosimy w sobie, współistniały (tak, mężczyzna ma w sobie kobiece energie i odwrotnie!) .

Co to jest archetyp?

Koncepcja stworzona przed laty przez C.G Junga

Archetypy to symboliczne obrazy, dynamiczne postacie, uniwersalne energie, które odżywiają naszą podświadomość i pozwalają nam odkrywać nasze własne funkcjonowanie i własną psychikę.  Nie należy ich rozumieć jako zamrożone karykatury, ale bardziej jako symboliczne przedstawienia różnych części nas samych.  W jednych możemy bardzo mocno rozpoznać i odnaleźć siebie, a znacznie mniej w winnych, ale wszyscy nosimy je w sobie.

Dlatego bardzo interesujące jest przyjrzenie się naszym archetypom, zobaczyć jak się w nas objawiają, aby wiedzieć, za pomocą jakich środków możemy je poczuć i bardziej przyswoić …To może pozwolić nam uświadomić sobie nasze wewnętrzne ruchy i punkty zwrotne, które w nas działają, między jednym a drugim archetypem.  (W naszej szkole proponujemy kilka warsztatów gdzie pracujemy z archetypami jeden z nich to Wędrówka Zakochanych)

Jeśli chodzi o męskość, istnieje kilka archetypów postaci, ale tutaj pragnę się skupić na czterech głównych: królu, wojowniku, magu i kochanku. Niektórzy są nosicielami bardziej męskiej energii (yang), inni bardziej kobiecej energii (yin).  Dlatego tak ważne jest by każdy mężczyzna uhonorował w sobie zarówno swoją części męska, jak i swojej części kobiecą.

Poznanie i zrównoważenie tych czterech archetypów może pozwolić ci poczuć się bardziej w harmonii z samym sobą, odkryć i zaakceptować aspekty twojej osobowości. Na przykład delikatność i wrażliwość (chłopcom często mówi się, żeby nie płakali, byli silni itp.).  Cechy te są często postrzegane jako słabość w naszym społeczeństwie, mogą być paradoksalnie pożywką i baza dla siły i mocy.  U mężczyzn podobnie jak u kobiet, wyraźnie wyróżniliśmy pewne energie i emocje ze szkodą dla innych …

A kiedy tworzy się nierównowaga, może one ujawnić cień każdego archetypu.

Cztery archetypy

– Król –

Możemy porównać ten archetyp do archetypu Ojca.  Archetypową energię króla można postrzegać jako szkielet- bazę, z której wyłonią się pozostałe trzy archetypy. Jak podstawa niezbędna do rozmieszczenia pozostałych energii.

Król to człowiek dobry, oderwany od wszelkich potrzeb przejęcia władzy czy osobistej woli skierowanej na Ja.  Staje się kanałem boskiej energii i oddaje ją w służbie wszystkich.  Sprawiedliwość, stabilność i autorytet to cechy, które pozwalają mu zachować pionową oś między tym co konkretne na ziemi, codziennym życiem, które ma być uregulowane i uporządkowane w sposób całkowicie bezpieczny, a uniwersalną mądrością nieba.

Król jest zawsze symbolicznie umieszczony w centrum królestwa, na tronie. Czuwa wielkodusznie na swoje ziemie dla dobra ludzi.  W ten sposób nakazuje, tworzy prawo, rządzi, organizuje ze spokojem i sprawiedliwie. Jest centralnym filarem królestwa, bez którego panowałby chaos i nieporządek.  Jest gwarantem porządku i dobrej organizacji społeczeństwa. Charakteryzuje się spokojną siłą i zrównoważoną postawą.  Jest także symbolicznie strażnikiem urodzajów ziemi i zwierząt.

Jego mowa zawsze jest potwierdzona czynami, to znaczy, że jego słowa są aktami: może błogosławić, przebaczać, leczyć, przyznawać prawa lub nowy status. Dlatego jego słowo ma wartość zobowiązującą.

Jego energia: yang, nadaje strukturę, zarządza projektami i organizują domu,królestwa, używa słów, aby przywrócić porządek w życzliwości i wdzięczności, nie daje się przytłoczyć emocjami, zapewnia bezpieczeństwo i stabilność swojej rodzinie i bliskim, działa dla wspólnego dobra społeczeństwa, potrafi podejmować decyzje i w efekcie działa z konsekwencją , dostrzega wszystkie punkty widzenia w konflikcie i udziela wspaniałomyślnej odpowiedzi bez używania kar.

cień tego archetypu to: tyrania, słabość, nieporządek, tchórzostwo.

– Wojownik –

Podejmuje szybkie decyduje i przyjmuje właściwą pozycje: zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń i wie, że ludzkie życie zawsze kończy się śmiercią.  Dlatego wojownik nie czeka, ale działa z determinacją, nie rozpraszając się rzeczami, które uważa za nieistotne.  Jest tym, który w pełni ucieleśnia siłę życiową i idzie naprzód.  Równoważy swoją siłę, bierze dystans do zaistniałej sytuacji, aby wiedzieć, kiedy mądrze jest użyć władzy .  Nie jest zatem ani w nadmiarze, ani w dominacji.  Okazuje pełne świadome rozeznanie i i to co możemy nazwać jasnowidzeniem.

Wojownik jest energicznym, dynamicznym, jest człowiekiem czynu, który jest zarówno waleczny, jak i opiekuńczy.  Wie jak skupić swoją uwagę na konkretnym punkcie, pozostając czujnym i otwartym na całe swoje otoczenie.  Działa z precyzją i elastycznością.  Jego zmysł jest wyostrzony i mocno zakotwiczony w jego ciele.  Jest także mistrzem taktyki.

Służy sprawie większej niż on sam i walczy o lepszy świat: obronę dziecka, ochronę grupy lub miasta, przestrzegania prawa i sprawiedliwości, wspólnej wiary, wspólnego dobra.  Wojownik wie, jak być wrażliwym, co gwarantuje mu pozostanie w kontakcie ze swoim człowieczeństwem. Wśród plemienia Lakota mężczyzna, który nie okazuje emocji i nie płacze, uważany jest za tchórza …

Jego energia: yang, dynamizm, akcja, ochrona, siła, waleczność, strategia, lojalność, szybkość, moc, odwaga.

Jego cienie: sadyzm, masochizm, przemoc, agresywność, dominacja, brak dystansu, materializm.

– Mag –

Archetyp maga karmi się energia obecną wokół druidów, szamanów, czarodziejów, uzdrowicieli … Jest dziedzicem nieskończonej mądrości, posiadaczem technicznej i precyzyjnej wiedzy na dany temat (starożytnej lub współczesnej) i posiada tajemniczą lub ezoteryczną wiedzę. Może na przykład być specjalistą w dziedzinie astrologii, starej medycyny przodków, medycyny naturalnej lub inżynierii, matematyki, fizyki kwantowej…

Zna wiele sekretów i potrafi współgrać z psychiką, wykorzystywać zdolności pozazmysłowe i modulować przepływy energii. Żyje pomiędzy światami: naszą fizyczną i widzialną rzeczywistością oraz niewidzialnym światem duchów. Zna naturę i komunikuje się z nią. Posiada wielką moc którą używa z mądrością aby ukierunkować swoją sile. Jest mistrzem światła i cienia i lubi odkrywać wszystkie aspekty żywiołów, ponieważ aby rozpoznać energię, musiał je wszystkie za eksperymentować i poczuć do końca. Dzięki temu dostrzega zło i demaskuje złe intencje.

Mag jest samotną istotą, która lubi odosobnienie, aby zanurzyć się w swoim świecie i studiować. On, jego psychika i własny świat emocjonalny są zwykle pierwszymi przedmiotami jego badań: obserwuje siebie z dystansem i obiektywizmem oraz uczy się, sam doświadczając wielkich osobistych przemian.

Posiadając tę wiedzę, jego zadaniem jest inicjowanie innych i prowadzenie ich własną drogą i ku wiedzy o sobie. Jest także tym, który pomaga innym, gdy napotykają problemy: psychologiczne, fizyczne, emocjonalne, duchowe i egzystencjalne …

Wbrew powszechnemu przekonaniu wśród współczesnych ludzi jest wielu magów. Bo kiedy masz wiedzę techniczną (a nasz świat naukowy i technologiczny jest jej pełen), jesteś magiem! Jak tylko jesteś pasjonatem jakiegoś tematu, jesteś magiem! Gdy tylko się uczysz, masz kontakt z energią magii … Niestety, ta energia jest dzisiaj niezrównoważona, ponieważ wiedza, nauka i technika są źródłem mocy, dominacji i manipulacji.

Jego energia: yin, nauka, wiedza, ezoteryka, mądrość, tajemnica, technologia, edukacja, uzdrawianie, inicjacja, przewodnictwo, świadomość, intuicja.

Jego cienie: manipulacja, fałszywa niewinność, wycofanie się w głąb siebie, mizantropia, pogarda, przejęcie władzy, brak świadomości, naukowa dominacja.

– Kochanek –

Kochanek jest archetypem miłości, witalności, namiętności, pragnienia i zmysłowości! Jest połączony ze swoimi pięcioma zmysłami i dzięki nim cieszy się wszystkimi przyjemnościami życia. On jest tym, który żyje w pełni i kocha żyć. W ten sposób uczy nas podziwiać to, co nas otacza i wtopić się w chwilę obecną. Łączy nas z naszym ciałem i naszym ziemskim wcieleniem.

Kochanek kocha sztukę i piękno. Jest namiętny, empatyczny, delikatny i wrażliwy, a te cechy pozwalają mu poczuć, że jest częścią wielkiej całości i że jest związany z każdym najmniejszym elementem, który tworzy wszechświat. Ta świadomość daje mu zdolność łączenia się z naturą i innymi istotami ludzkimi. Jego wrażliwość i ogromna empatia mogą być dla niego przyczyną bólu.

Daje się kierować bardziej nieświadomością i intuicją niż intelektem. To idealista o wielkim sercu, który niesie radość, więź i człowieczeństwo!

Jego energia: yin, więź z innymi, więź, pragnienie, seksualność, miłość, zmysłowość, delikatność, radość życia, radość, lekkość.

Jego cienie: uzależnienie, impotencja, egoizm, powierzchowność, depresja, niedojrzałość, uzależnienie emocjonalne.

Te cztery energie były klasyfikowane jako męskie w stosunkowo starożytnych epokach naszych cywilizacji, kiedy kobiety były całkowicie wykluczone z wielu ról politycznych, ekonomicznych, społecznych, a nawet rodzinnych.

Dziś te energie znajdują się w równym stopniu u mężczyzn, co u kobiet, ponieważ nie są już one zdegradowane do ściśle macierzyńskich i domowych zadań. Minęło już dużo czasu i dużo wcześniej niż Maria Curie Skłodowska czy Elżbieta Zawacka istniały kobiety królowe, cesarzowe, szefowe wielkich firm i przedstawicielki rządów, żeby wymienić tylko kilka przykładów. W dobie przemysłowej to najczęściej kobiety zajmują się rodziną, musiały przyjąć podwójną rolę matki i ojca rodziny. Gdzie wszystkie swoje role wykonują w sposób stanowczy, kochający, skuteczny i niemal królewski.