Tantra to życie w otwarciu

Tantra to życie w otwarciu
Tantra to życie w prawdzie
Tantra to zgoda na udział w życiu
Tantra to relacja
Tantra to chwila boskości w nas
Tantra to szerokie widzenie rzeczy
Tantra to natura
Tantra to życie dla innych
Tantra to ufność
Tantra to łaska

(Sondaż: Czym jest tantra? Z notatek uczestników:)