Wiktor

Po ukończeniu Formacji mam większą świadomość – świadomość mechanizmów swoich zachowań, dzięki czemu szybciej i trafniej wyciągam wnioski oraz zmieniłem i zmieniam niektóre ze swoich zachowań; świadomość swojej wewnętrznej siły, którą mogę wykorzystać do budowania lub niszczenia; świadomość istnienia wewnętrznego bohatera i demona, która pomaga w wielu sytuacjach; świadomość swojego ciała, co przekłada się m.in. na jakość kontaktów seksualnych.

Co się u mnie zmieniło przez dwa lata? Sporo. Zauważyłem, że:

– mam większą świadomość – świadomość mechanizmów swoich zachowań, dzięki czemu szybciej i trafniej wyciągam wnioski oraz zmieniłem i zmieniam niektóre ze swoich zachowań; świadomość swojej wewnętrznej siły, którą mogę wykorzystać do budowania lub niszczenia; świadomość istnienia wewnętrznego bohatera i demona, która pomaga w wielu sytuacjach; świadomość swojego ciała, co przekłada się m.in. na jakość kontaktów seksualnych;

– częściej jestem tu i teraz, co daje mi ogromną satysfakcję;

– uregulowałem wiele zaległych od dzieciństwa spraw z matką i z ojcem, dzięki czemu mam mniej projekcji na bliskie mi osoby;

– zauważyłem, że moje położenie w dużej mierze zależy ode mnie, dzięki czemu praktycznie zawsze mam wybór i nie muszę grać ofiary;

– pozbyłem się wielu „zahaczeń”, choć w dalszym ciągu łapię się na kolejnych, ale tu pomaga zwiększona świadomość 🙂

– coraz częściej zdarza mi się, że nie przeszkadza mi to, że czegoś nie rozumiem i mam coraz większą akceptację tego, że na wszystko można spojrzeć z różnych perspektyw i że potencjalnie wszyscy mają rację, choć jest to nielogiczne 😉

– otworzyłem się na przyjmowanie 🙂