Greta, warsztat szamański Wędrówka Bohatera

radość, wewnętrzny spokój i towarzysząca temu nowa przestrzeń

poranek wprost niezwykły… radość, wewnętrzny spokój i towarzysząca temu nowa przestrzeń dają możliwość wyrażenia się i otwarcia na inna jakość …taką ….. czystą potrzebę płynąca prosto z serca ….
niesamowite uczucie …..

dziękuje
Greta, warsztat szamański Wędrówka Bohatera