Biorę udział

NOWA GRUPA! Szkoła Tantry – XV Formacja Psychodynamiki Relacji i Komunikacji Ciała.

12/03/2023 - 19/03/2023

Nowa Morawa, Masyw Snieżnika

 

Już po raz 16. (15. raz w Polsce) rusza 2-letnia Szkoła Tantry Serca, Formacja Psychodynamiki Relacji i Komunikacji Ciała. Szkoła istnieje od 2004 roku.

 

„Czy życie, które prowadzę, jest zgodne z moimi najgłębszymi aspiracjami?”

„Gdzie szukam autentycznej inspiracji, która da mi pewność, że jestem w drodze?”

„Jak znaleźć nowy oddech i wzbogacić moje codzienne życie?”

Formacja składa się z 6 modułów w ciągu 2 lat, które są bazą do dalszego rozwoju. Stanowią one podstawę do budowania własnego potencjału. Każdy moduł to 66 godzin, łącznie ponad 369 godzin intensywnej pracy nad sobą.

Czym jest Formacja?

Formacja to impuls do życia, odkrycie nowych możliwości, jakie daje nam świat, możliwości, które nosimy w sobie, a które drzemią w nas od pradziejów. W głębi nas mamy przeczucie, że życie jest czymś więcej, niż to, co robimy na co dzień, że nasze ciało nosi w sobie potencjał pełnego zachwytu przeżywania każdej chwili. Wiemy też, że w nas istnieje odpowiedź na wiele pytań i każdy z nas może dotrzeć do głębokiej mądrości. Przeczuwamy także, że źródło zmiany jest w nas… i to od siebie trzeba zacząć wędrówkę ku nieznanym i nierozpoznanym potencjałom ludzkiej egzystencji.
Formacja pomaga też skutecznie, umiejętnie, swobodnie i z dużą dozą zabawy dotrzeć do seksuologicznych przyczyn Naszych problemów oraz znałeś źródło zasobów i  narzędzi w pracy z ciałem.

Przeczytaj także: Jak zmienić swoje życie

 

Od czego zacząć?

Po pierwsze trzeba gorąco pragnąć tej zmiany, po drugie trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, i po trzecie z odwagą w sercu i wytrwałością konfrontować się z „cieniem”, czyli z tymi wszystkimi nieuświadomionymi mechanizmami, które manipulują naszym życiem. Konfrontować się np. ze strachem, złością, żalem i wszystkimi emocjami, które im towarzyszą, a stanowią przedsionek siły, która w procesie transformacji staje się naszą mocą! Ta moc pozwala nam zintegrować różne aspekty siebie. Możemy wtedy dotknąć miłości, radości, szczęścia. Zaczynamy żyć prawdziwie, realizując siebie.


Emocje trzeba odczuć do końca, by przestały nami rządzić, a wręcz przeciwnie, by nam służyły, by człowiek stał się bardziej odczuwający, a nie targany nimi. Emocje stanowią nasz potencjał. Przeżyte i uświadomione są naszą mądrością i mocą, a blokowane i nieuświadomione sabotują nas. Emocje, które odczuwamy teraz, są reakcją ciała głównie na wspomnienia przeżyć z wczesnego dzieciństwa (w formie bardzo nieuświadomionej) i czasu dojrzewania. I mimo, że dziś już tych przeżyć nie ma, nasze ciało wciąż reaguje na podstawie wspomnień i przeżyć zapisanych w naszych komórkach i w naszej energetyce. 
I w wyniku tych nieuzdrowionych emocji budujemy nasze poglądy, przekonania i opinie. Na to też nakładają się poglądy i przekonania, które przejęliśmy od innych. Mimo, że nie są nasze, utożsamiamy się z nimi tak mocno, że mają wpływ na nasze działania i decyzje, oraz na to, jak bez świadomości definiujemy nas samych, relacje, i świat, który stwarzamy wokół nas.

Jedną z podstawowych kwestii, z którą mierzymy się w życiu, są przekonania na temat naszych relacji partnerskich, czym jest męskość, czym jest kobiecość, jaka jest rola mężczyzny a jaka kobiety w życiu, a także w związku, jaka jest rola seksualności. To wszystko jest ważnym elementem tantry. Tantra otwiera, rozszerza naszą świadomość. Pozwala zbudować relację ze sobą, a to stanowi bazę do budowania relacji z innymi, ze społecznością, ze światem… A także z całym Universum…

Dziś mamy niezwykłą możliwość skontaktowania się z życiodajną energią seksualną, która jest niczym innym jak bio-energią, energią życia, energią miłości! Energia ta, kiedy jest uzdrowiona – z przemocy, z blokad, ze starych przekonań – staje się źródłem wszelkiej kreacji i naszej kreatywności! Uzdrawia nasze ciało, podnosi naszą wibrację i otwiera na wszechświat i boską jakość życia. Formacja pozwala nam otworzyć się na tę energię – bez strachu, w zaufaniu do prawdy własnego ciała. Pracujemy z blokadami ciała poprzez różne ćwiczenia, oddech, różne formy medytacji, taniec, teatr.

Przeczytaj także:Tantryczny dojrzały związek uzdrawia i wzrasta razem Miłość, radość, ekstaza.

Zapisz się na warsztat!

Formacja składa się z 6 modułów  które stanowią bazę, na której budujemy dalej.

Moduł pierwszy – Radość w odkrywaniu i akceptacji swojego ciała

To przede wszystkim obudzenie ciała i otwarcie się na odczuwanie, dotarcie do naszej wrażliwości i mocy płynącej z dzikości. Zrzucenie pancerza, w którym chodzimy na co dzień, otwarcie na swobodę zachowania. Nasze ciało czuje, a serce wibruje fizycznie i nie znosi żadnej ściemy i blokad. Wcześniej czy później serce rewiduje nasze poglądy, stawia nam pytania, szuka odpowiedzi. Po raz pierwszy dotykamy jakości kobiecości i męskości w sobie.Uczymy się jak zbudować sakralną przestrzeń tantryczną. Poprzez różnego rodzaju medytacje uczymy się jak uwolnić emocje i ruch.

Moduł drugi – Odkrywanie czym jest męskość i kobiecość – docieramy do naszych relacji, przechodząc przez różne ćwiczenia i pracę terapeutyczną zyskujemy świadomość, w jaki sposób kokietujemy świat zapominając o sobie. Jak bardzo odgrywamy rolę dla świata, jak bardzo jesteśmy marionetką. Jest to czas powrotu do siebie, wyjście z klatki, z poczucia życia w matni. Budujemy nowy wewnętrzny obraz siebie, zaczynamy widzieć siebie jako odrębną istotę i z tą świadomością wchodzimy w nową, odżywczą relację z innymi. Uzdrawiamy naszą relację z matką i ojcem.

Przeczytaj także:Przepływ boskiej energii


Moduł trzeci – Przebudzenie spontanicznego dziecka
To otwarcie nas na dziecięcą Formacja Szkoła Tantry Sercaspontaniczność, ciekawość, radość dziecka, zachwyt światem i życiem. To też kontakt z buntem nastolatka. Przeżywając to wszystko jeszcze raz możemy dotrzeć do naszej mocy. Otwieramy się na odwagę, na działanie, na nasz pierwotny instynkt. Uwalniamy naszą spontaniczność i dzikość.

Przeczytaj także: Wewnętrzne Dziecko


Moduł czwarty – Radość, miłość i ekstaza
Otwieramy nasze serce w pełnym zaufaniu do samego siebie i do świata, dzięki temu nasza energia seksualna/ bio-energia wibruje energią miłości. Integrujemy aspekt żeński i męski w sobie poprzez spotkanie się z Animą i Animusem. Doświadczamy tańca energii yin-yang, doświadczamy jak działamy z poziomu energii męskiej i żeńskiej. Wchodzimy w nowy wymiar budowania relacji z poziomu serca. Jest to uzdrowienie serca, by otwarło się na miłość wibrującą w całym ciele – ekstaza serca wibrująca w każdej komórce. Jesteśmy gotowi na to by połączyć świadomą energię seksualną (świadomie odczuwaną) z energią serca.

Przeczytaj także:Wędrówka Zakochanych

Moduł piąty – Taniec miłości Kali, spotkanie cienia i jego transformacja
To spotkanie z prawdą o nas samych i największym strachem, moment transformacji, by raz na zawsze przestać przerzucać odpowiedzialność na innych. Jest to jednocześnie sprawdzian, zebranie całości doświadczenia i wyjście do świata, w realnym działaniu w życiu codziennym. Otrzymujemy wszystkie narzędzia, by kreować życie, znaleźć swój kierunek, by iść dalej z większą świadomością, by postrzegać świat i zdarzenia przez pryzmat serca. Rozpoznajemy siebie i wybieramy, już bardziej świadomie, czym pragniemy zajmować się w życiu, otwieramy się na realizację naszych pasji i talentów w zgodzie z tym, z czym przyszliśmy na Ziemię. To również budowanie relacji w kręgu męskim i żeńskim.

Moduł szósty – Integralną częścią Formacji jest warsztat Wędrówka Bohatera czyli spotkanie w miłości światła
i cienia – w Nas, nie w koledze i koleżance. To są te dwie siły w Nas – jedna, która pełna ideałów chce iść do przodu i druga, która mówi 'i tak się nie uda’. Jest to nasza wewnętrzna konfrontacja, która pozwala nam przejść na inny poziom doświadczenia, nie tylko mentalnie, bo jak samo słowo „doświadczenie” wskazuje, chodzi o realne cielesne doświadczenie płynące z ciała. A to ciało właśnie jest barometrem naszych prawdziwych intencji. Cała moc wydobywa się z integracji tego, co myślimy o sobie i tego, kim naprawdę jesteśmy.

Przeczytaj także: Wędrówka Bohatera

Te 6 poziomów to baza, nasze nowe narodziny do świadomego życia. Pracujemy w jednej grupie i każdy może dotrzeć do totalnej i realnej zmiany w sobie. Każdy bierze odpowiedzialność za swoją przemianę i ten akt wzięcia odpowiedzialności za swój własny proces transformacji buduje poczucie mocy
i zakorzenia Nas w rzeczywistości. Dzięki temu w codziennym życiu świadomie wybieramy jakie pole zasilamy, czy zawsze jest to miłość?

Zapisz się do Szkoły Tantry!

Absolwenci szkoły mogą kontynuować swoja prace na kolejnych poziomach zaawansowanych 6 i 7 gdzie przekraczamy kolejne ograniczające nasze życie jakości, na poziomie ciała i ducha, i otwieramy się na doświadczenia pełnego zjednoczenia na każdym poziomie naszego istnienia, wchodzimy w stan jedności z wszechświatem, odkrywamy w sobie ten kosmiczny pierwiastek, który daje naszemu życiu Źródło Istnienia.

Aby doświadczyć wielu wymiarów transformacji i pełnego otwarcia serca, osoby biorące udział w formacji uczestniczą również w warsztatach tematycznych. Są to warsztaty szamańskie: Śmierć i Odrodzenie, Taniec z Bogami, Wędrówka Zakochanych, Śnij życie. Wiele osób przyjeżdża również na otwarte warsztaty tantry, takie jak Wewnętrzne Dziecko, Ziarno ziemi i Droga do głębi relacji.
Wędrówka jednak się nie kończy, każdy dzień i każda sytuacja, nasze relacje, stawiają nas przed nowymi wyborami, czy idę do końca ku otwartości serca, czy działam dla świata, czy dzielę się tym, co otrzymałam, czy wykorzystuję pełnię potencjału?


Co daje Formacja?
Zmieniają się nasze relacje partnerskie, nabieramy pewności siebie, odwagi, lekkości. Otwieramy gardło na śpiew i klarowną komunikację, zyskujemy adekwatne poczucie własnej wartości. Doświadczamy naszej kobiecości i męskości, tworzymy kręgi męskie i żeńskie, pojawia się przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami w kręgu męskim i żeńskim. Budzimy w sobie dziką kobietę i dzikiego mężczyznę. Otwieramy się na przyjęcie mężczyzny i kobiety w naszym życiu. Zmieniają się relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, w pracy. Kontaktujemy się z mocą działania w codziennym życiu. Poprawia się nasze zdrowie. Pojawia się radość. Zmienia się życie intymne, doświadczamy kompletnie innego wymiaru seksualności, nie mającego nic wspólnego z tym Czym jest tantra? tantra.plseksem, którego się nauczyliśmy w przeszłości. Rozpoznajemy swoje talenty i pasje i zyskujemy siłę by je realizować, by wreszcie rozwinąć skrzydła i żyć pełnią życia!


Program formacji jest programem interaktywnym. Osoba przyjeżdża z pewną intencją, która ukierunkowuje cały proces. Tak więc możemy poprawić znacząco jakość naszych relacji, odnaleźć satysfakcję i pasję w życiu zawodowym, tak by żyć każdą chwilą. Możemy też doświadczyć pełnego przebudzenia.
Bowiem sami kreujemy nasze życie.


Formacja trwa dwa lata i składa się z 6 modułów, w tym Wędrówki Bohatera. Każdy poziom to spotkanie trwające 8 dni, odbywają się one mniej więcej co pół roku. Wędrówka Bohatera odbywa się co roku latem. Można przyjechać solo lub w parze. 

 

Prowadzący

Mario Wiśniewski – Animator, psychoterapeuta, aktor, reżyser, nauczyciel tantry praktykujący szamanizm. Wnikliwy obserwator rzeczywistości, miłośnik pszczelarstwa i podróży, pasjonat życia. Szczęśliwy mąż i ojciec, wspierany przez żonę Gayę i zespół animatorów, zawsze z poczuciem humoru.

Miejsce warsztatu

Miejsce: Nowa Morawa, Masyw Śnieżnika, woj. Dolnośląskie. Dom Modra Rzeka to miejsce, które ugości was wspaniała domową kuchnią wegetariańską, potrawami z ekologicznych produktów uprawianych w okolicznych górach i dolinach- warzywa, owoce, sery, domowe przetwory.

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/w9DrQUarprBEdQFv8  

Zapisy i kontakt

Ten warsztat już się odbył. Zapraszamy na inne warsztaty – zostaw wiadomość a poinformujemy Ciebie o nadchodzącym terminie Zostaw namiary, poinformujemy Ciebie o warsztacie Dane kontaktowe: Aleksandra Jóźwiak, + 48 720 893 888, aleksandra@tantra.pl