Wędrówka Bohatera – trzy ścieżki…

Wędrówka Bohatera

W swojej książce „Bohater o tysiącu twarzy” Joseph Campbell omawia trzy ścieżki życia, które ludzie mogą podjąć: miasteczko, pustynię i podróż.

Miasteczko reprezentuje życie dla społeczeństwa i kultury: rodzimy się, chodzimy do szkoły, zdobywamy dyplomy, szukamy pracy, pobieramy się, mamy dzieci, pracujemy do emerytury, dostajemy złoty zegarek i ostatecznie umieramy. Ta ścieżka ma wiele uspokajających aspektów i nie kwestionuje normy społecznej. Nie powoduje, że „łódka naszego życia kołysze się zbyt mocno”. Robimy to, czego się od nas oczekuje. Jest to w istocie droga ego. Dla wielu ludzi jest to satysfakcjonujący sposób na życie.

Dla innych nie jest to takie proste. Z różnych powodów nie nadają się do miasteczka (ponieważ nie mają odpowiedniego koloru skóry, odpowiednich manier czy preferencji seksualnych itp.). Lub dlatego, że czują się powołani do czegoś większego niż życie w miasteczku. Dla nich miasteczko jest postrzegane, jako „życie rozpaczliwego spokoju”. Zamiast ewoluować w miasteczku, czują się uwięzieni, zaduszeni lub stłumieni. Dla tych osób według Campbella istnieją dwie inne możliwe drogi.

Pustynia jest ścieżką buntownika, byciem banitą poza marginesem. Dla jednostki jest to życie na marginesie społeczeństwa. Życie poza granicami tego, co uważane jest za właściwe i normalne. Jest to próba „rozkwitu” przez odrzucenie i ucieczkę z miasteczka (np. przez seks, narkotyki, rock’n’roll itd.). Może to skończyć się uzależnieniem, działalnością kryminalną lub życiem w odosobnieniu. W tej ścieżce życia światła idea wyjścia poza system, który mi się nie podoba, i który pragnąłbym zmienić, skutkuje tym, że jestem orbitą. Jestem na drodze równoległej do systemu, co wyklucza możliwość wpływu i zmian, których pragnąłem.

Kolejna ścieżka to podróż. W podróży podążamy za naszym sercem, naszą wizją i naszym wezwaniem, aby znaleźć drogę do odkrycia czegoś nowego dla świata. Tego co pozwoli wzmocnić w świecie wartości i pasje. To droga wielkich liderów, przedsiębiorców, pionierów i wszystkich ludzi, którzy czynnie działają. Poprzez wyzwania i odkrycia dokonane po drodze rozwijają cechy odwagi, wglądu, mądrości, odporności, samoświadomości i świadomości świata. Wracając do miasteczka są w stanie wnieść swój unikalny wkład dla innych mieszkańców. Dają się poznać sobie i innym tym kim naprawdę są.

Podróż jest nie tylko na zewnątrz. Podróżujemy w głąb siebie, psychicznie i fizycznie przebywając w kontekście miasteczka. Nasz rozwój wnosi do miasteczka nowe pomysły i nowe formy życia, co pozwala innym się rozwijać. Możemy również przynieść pewną formę uzdrowienia i transformacji tym, którzy żyją na suchych obszarach „pustyni”.

***

Podróż Bohatera polega na podjęciu trzeciej ścieżki; podróży w poszukiwaniu własnego wzrostu, rozwijaniu umiejętności odkrywania i podążania własną ścieżką, życia własnym życiem z najlepszą wersją siebie.

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc cudzym życiem. Nie daj się uwięzić w dogmatach, które oparte są na tym, co myślą inni. Nie pozwól, aby ingerencja opinii innych stłumiła twój wewnętrzny głos. A przede wszystkim miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. Wiedząc już i czując, kim naprawdę chcesz się stać, wszystko inne jest wtórne…

Musisz znaleźć to, co kochasz. Jedynym sposobem na pełne zadowolenie jest robienie tego, co uważasz za wspaniałe dzieło. Jeśli jeszcze nie znalazłeś, szukaj dalej. W sercu będziesz wiedział, kiedy odnajdziesz.