Czym jest tantra?

Tantra nie jest ani filozofią ani religią. Słowo 'tantra’ pochodzi z sanskrytu, gdzie 'tan’ oznacza 'tkanie’, a 'tra’ oznacza metodę. Nie chodzi tu o seks tantryczny, ani w ogóle seks. Tantra przemawia do naszego istnienia w całości. Tantra Radosnych Chwil to metoda tkania złotych nitek serca właśnie. Czerpie z różnych źródeł i posiłkuje się różnymi technikami dostosowanymi do współczesnego człowieka i społeczeństwa, nawiązuje do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości i dzisiejszych relacji. Jest formą psychodynamicznego procesu integrującego (uwzględniającego) metody takie jak: praca terapeutyczna, ćwiczenia oddechowe, praca z ciałem, integracja posturalna, ruch spontaniczny, ekspresja i improwizacja teatralna. Podczas warsztatów tantry mamy możliwość skonfrontowania się z wewnętrznymi konfliktami, dotyczącymi zarówno sfery emocjonalnej, jak i naszej seksualności. Dzięki wydobyciu ich na światło dzienne, doświadczamy oczyszczenia czyli 'katharsis’. W ten sposób otrzymujemy narzędzia, które pomagają nam uzdrowić każdą sferę naszego życia. Zrozumieć siebie i wyeliminować mechanizmy, które utrudniały spełnienie.

Warsztaty Tantry Radosnych chwil to przypomnienie o tym, że człowieczeństwo to życie w relacji z drugą istotą. Największym wyzwaniem i celem człowieka jest budowanie więzi międzyludzkich czyli podążanie Drogą Serca. To dzięki uczuciom jesteśmy ludźmi.

Tantra jest zaproszeniem do zanurzenia ciała i duszy (psyche) w doświadczaniu, aby zbadać życie w otwarciu i wejść w komunię z naszą wewnętrzną mądrością.  Będąc całkowicie w odczuciu ciała mamy możliwość celebrować nieskończoność chwili w każdym fragmencie naszego życia. Przeżywać w prawdzie i w pełni cud zwyczajności. Tantra to zaproszenie do tańca życia. Tantra to odkrywanie prawdziwej natury miłości. Tantra to powiedzenie życiu 'TAK’.