Szkoła Tantry Przebudzenia Formacja X spotkanie 2

Szkoła Tantry Serca
Szkoła Tantry Serca

Jedyna w Polsce Szkoła Tantry z elementami pracy nad sobą. Formacja to impuls do życia, odkrycie nowych możliwości, jakie daje nam świat, możliwości, które nosimy w sobie, a które drzemią w nas od pradziejów. W głębi nas mamy przeczucie, że życie jest czymś więcej, niż to, co robimy na co dzień, że nasze ciało nosi w sobie potencjał pełnego zachwytu przeżywania każdej chwili. Wiemy też, że w nas istnieje odpowiedź na wiele pytań i każdy z nas może dotrzeć do głębokiej mądrości. Przeczuwamy także, że źródło zmiany jest w nas… i to od siebie trzeba zacząć wędrówkę ku nieznanym i nierozpoznanym potencjałom ludzkiej egzystencji.
Od czego zacząć? Po pierwsze trzeba gorąco pragnąć tej zmiany, po drugie trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, i po trzecie z odwagą w sercu i wytrwałością konfrontować się z „cieniem”, czyli z tymi wszystkimi nieuświadomionymi mechanizmami, które manipulują naszym życiem. Konfrontować się np. ze strachem, złością, żalem i wszystkimi emocjami, które im towarzyszą, a stanowią przedsionek siły, która w procesie transformacji staje się naszą mocą! Ta moc pozwala nam zintegrować różne aspekty siebie. Możemy wtedy dotknąć miłości, radości, szczęścia. Zaczynamy żyć prawdziwie, realizując siebie.

Drugi poziom – Odkrywanie czym jest męskość i kobiecość – docieramy do naszych relacji,

 Szkoła Tantry Serca
Szkoła Tantry Serca

przechodząc przez różne ćwiczenia, zyskujemy świadomość, w jaki sposób kokietujemy świat 

zapominając o sobie. Jak bardzo odgrywamy rolę dla świata, jak bardzo jesteśmy marionetką. Jest to czas powrotu do siebie, wyjście z klatki, z poczucia życia w matni. Budujemy nowy wewnętrzny obraz siebie, zaczynamy widzieć siebie jako odrębną istotę i z tą świadomością wchodzimy w nową, odżywczą relację z innymi.


Na tym spotkaniu Odkryjesz i Doświadczysz m.in:

•    Jak zintegrować kobiecą i męska  stronę we mnie.
•    Jak zidentyfikować  i  oswoić  cienie  w naszych relacjach poprzez lepsze zrozumienie   nieświadomych gier jakie prowadzimy.
•    Jak uzdrowić zranienia  związane z seksualnością.
•    Jak nawiązać kontakt ze sobą i  świadomie wyrażać swoje uczucia i potrzeby.

Celem Formacji jest rzeczywista zmiana sposobu życia, funkcjonowania w świecie, rozwoju i

Szkoła Tantry Serca
Szkoła Tantry Serca

osiągnięcie wewnętrznej integracji na każdym poziomie: Ciała ~ Umysłu ~ Ducha. Poszerzanie świadomości samego siebie, swych uczuć, emocji i potrzeb.  To wewnętrzna wędrówka, której kierunkiem jest doświadczanie i odnajdywanie wszystkich aspektów siebie samego i swej wewnętrznej natury. Tak, by każdy poczuł się sprawcą i kreatorem swoich poczynań .

Co daje Formacja?  Zmieniają się nasze relacje partnerskie, nabieramy pewności siebie, odwagi, lekkości.
Otwieramy gardło na śpiew i klarowną komunikację, zyskujemy adekwatne poczucie własnej wartości. Doświadczamy naszej kobiecości i męskości, tworzymy kręgi męski i żeńskie, pojawia się przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami w kręgu męskim i żeńskim. Budzimy w sobie dziką kobietę i dzikiego mężczyznę. Otwieramy się na przyjęcie mężczyzny i kobiety w naszym życiu. Zmieniają się relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, w pracy. Kontaktujemy się z mocą działania w codziennym życiu. Poprawia się nasze zdrowie. Pojawia się radość. Zmienia się życie intymne, doświadczamy kompletnie innego wymiaru seksualności, nie mającego nic wspólnego z tym seksem, którego się nauczyliśmy w przeszłości. Rozpoznajemy swoje talenty i pasje i zyskujemy siłę by je realizować, by wreszcie rozwinąć skrzydła i żyć pełnią życia!


Program formacji jest programem interaktywnym. Osoba przyjeżdża z pewną intencją, która ukierunkowuje cały proces. Tak więc możemy poprawić znacząco jakość naszych relacji, odnaleźć satysfakcję i pasję w życiu zawodowym, tak by żyć każdą chwilą. Możemy też doświadczyć pełnego przebudzenia. Bowiem sami kreujemy nasze życie.

Formacja trwa dwa lata i składa się z 5 poziomów i Wędrówki Bohatera. Każdy poziom to spotkanie trwające 8 dni, odbywają się one mniej więcej co pół roku. Wędrówka Bohatera odbywa się co roku latem. Można przyjechać solo lub w parze.

Jako prowadzący Formację, proponujemy uczestnikom nasz własny autorski program,

Litwa, Rezerwat Wilków
Litwa, Rezerwat Wilków

polegajacy na połączeniu kilku metod pracy nad sobą i kierunków rozwoju jako jedną integralną całość. To poznanie i doświadczanie tantry na bardzo subtelnym poziomie. Jest to proces rozwijania w nas świadomości siebie, naszych związków miłosnych, relacji z samym sobą i z innymi ludźmi, naszej energii seksualnej, która jest niczym innym jak energią miłości. Na naszych zajęciach wykorzystujemy różne metody psychoterapii: Gestalt, Rebirthing, Praca z Cieniem (C.G. Jung), oraz nie znanych dotąd w Polsce technik jak np: Integracja Posturalna (Jack Painter), Gestalt Eksperymentalny (Paula Rebilot), Praca z Mitem (Paula Rebilot, Joseph Campbell). Istotnym aspektem naszych warsztatów jest szamanizm, dzięki któremu wędrujemy w różne wymiary rzeczywistości i odkrywamy siebie w pełni.

Możesz dołączyć do tej grupy jeżeli brałeś/łas udział w jakimkolwiek warsztacie Mario i Gayi.

Mario i Gaya
Mario i Gaya

Prowadzący: Mario i Gaya, założyciele pierwszej w Polsce Szkoły Tantry, od 2000 roku wspólnie prowadzą warsztaty tantryczne i szamańskie w Polsce i wielu krajach Europy. Ich wieloletnie doświadczenie powoduje ze uczestnicy ujawniają swoją prawdziwą istotę ,a warsztat jest przepełniony mieszaniną radości i humoru, które przenikają ich nauczanie wypełnione mądrością, relaksem i wesołą kreatywnością. Współpracują z ekipą terapeutów, którzy ukończyli Szkołę Tantry Serca i mają za sobą wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi.

Informacje i zapisy:  Aleksandra Jóźwiak + 48 720 893 888, aleksandra.j@tantra.pl