Święta męskość

Podobnie jak święta kobiecość, jest reprezentacją najwyższych męskich cech.
Rzadko się o niej słyszy, a jednak jej powrót jest równie ważny jak powrót kobiecości.
Bo jeśli mężczyźni nie ewoluują w tym samym czasie co kobiety, zawsze będzie istniał brak równowagi i będzie się on pogarszał.
Nieporozumienia będą jeszcze wyraźniejsze, a przepaść będzie się pogłębiać.
Dlatego ważne jest, aby mężczyźni ewoluowali w swojej świętej męskości.
A ponieważ na tę chwilę to oni rządzą światem, w którym żyjemy, będzie to miało tym większy wpływ.
Kobiety mogą dać impuls, dmuchnąć wiatr zmian, ale ci, którzy naprawdę mogą sprawić, że coś się wydarzy, to mężczyźni.

Ale konkretnie, czym jest święta męskość?
To rozpoznawanie świętości we wszystkich rzeczach.
To używanie siły i odwagi, by chronić i czynić dobro.
To żyć według najszlachetniejszych wartości i ideałów.
To walka o sprawy, które są bliskie naszemu sercu.
To wykorzystanie swoich umiejętności i swojej wiedzy do budowania lepszego świata.
To szanowanie i uważanie kobiety za równą sobie.
To mieć świętą seksualność z wartościami dzielenia się dawania i otwierania serca.
Czuwania nad własną rodziną, żoną i dziećmi.
To wspieranie, niesienie pomocy, towarzyszenie innym w ich rozwoju, ich projektach, ich ścieżce.
To odwaga, podejmowanie działań, wyznaczanie drogi.
To odkrywanie, próbowanie, testowanie, zaczynanie.
To posiadania w sobie duszy poszukiwacza przygód, odkrywcy, podróżnika…

Oznacza to wykorzystywanie swoich zdolności intelektualnych do tworzenia, wprowadzania innowacji i rozwijania wiedzy.
To umiejętność nadawania kształtu pomysłom, koncepcjom, projektom. Aby zamanifestowały się w świecie fizycznym.
To połączenie z sercem i emocjami.
Słuchanie swoich uczuć i nie bać się ich wyrażać.
To rozwijanie swojej wrażliwości i zrozumienie, że jest to siła, a nie słabość.
Jest to powitanie i akceptacja swojej kobiecej strony.
To znaczy nauczyć się kontrolować swoje impulsy i rozróżniać pragnienia od uczuć.
Jest to zrozumienie znaczenia i wpływu energi seksualnej na jednostki i przyjęcie odpowiedzialnego zachowania.
To ochronienia, uspokajanie, zabezpieczanie…
To wydobycie się z uwarunkowań społecznych, aby ponownie połączyć się ze swoją prawdziwą naturą.
To już nie jest rywalizacja z nikim, bo jedyną osobą, której mamy coś do udowodnienia, jesteśmy my sami.
Oznacza to bycie świadomym swojego wpływu na otoczenie
i branie na siebie odpowiedzialności.
To życie z otwartym i odważnym sercem.
Święta męskość to siła w służbie słabszym i wrażliwszym.
To odwaga wygrywania słusznych bitew,
gdzie szlachetny ideał daje impuls do „walki”.
To energia która się manifestuje.
To inteligencja przybierająca kształt.
Mężczyzna, który jest w swojej świętej męskości, jest filarem dla swojej rodziny.
On jest skałą, na której można się oprzeć. Górą, za którą można się schronić.
Ma głębię ziemi i witalność powietrza.
Jest potężny jak woda i płonie jak ogień.
Niesie w sobie siłę żywiołów.
Jest połączony z Niebem i Ziemią.
A jego przeznaczeniem jest oddać się w służbę Boskości.