SUKCES SZKOLNY JEST WAŻNYM KRYTERIUM W ŻYCIU DZIECKA, ALE NIE TYLKO

Moje doświadczenie wykładowcy, pedagoga i terapeuty pokazało mi, że dzisiaj ci,  którzy odnoszą sukcesy, nie myślę tu o cwaniaczkach którzy płyną na fali oportunizmu, ale o wartościowych jednostkach które swoim wkładem rozwijają wartość Naszej planety.
Są to przede wszystkim ci, którzy maja zaufanie do siebie. Ci,  którzy nie wstydzą się swoich niepowodzeń, ci, którzy radzą sobie z komunikują, ci, którzy wiedzą, jak się podnieść po upadku, dostosować do sytuacji która się pojawia, i którzy potrafią zachować dobry wizerunek siebie pomimo trudności jakie pojawiają się w podróży zwanej życiem.

Jest to szczególnie prawdziwe w tym zmieniającym się świecie, w którym nowe technologie i komunikacja odgrywają kluczową rolę; gdzie tak wiele zawodów zmienia się, jedne zanikają pojawiają się nowe. Czas gdzie najprawdopodobniej samouk będzie miał coraz więcej przestrzeni by rozwinąć swoją kreacje.

Zanim zastygmatyzujesz swoje dziecko, które stara się mieć średnią z matematyki lub fizyki, zamiast powiększać strach, zagrożenie, karę,  dlaczego nie dać mu więcej pomocy? Tego czego potrzebuje najbardziej.

Dziecko, które pragnie wygrać i rozwijać się w swojej kreacji, potrzebuje przede wszystkim wsparcia. Szkoła odgrywa tę rolę bardzo rzadko. Tak bardzo zachęca do rywalizacji. Tworząc potem jednostki, które w swojej małości jedyną metodę jaką zastosują, jest jak zniszczyć by zaistnieć.

Tak wiele dzieci – jeszcze pełnych wielkiego potencjału – nie jest przystosowanych do naszego systemu szkolnego (chyba że jest odwrotnie…) może to właśnie system szkolny jest już tak bardzo przestarzały, że najwyższy czas go zmienić.

Obecny model oświaty powstał na początku XIX stulecia. Ówcześnie panujący król Prus Fryderyk Wilhelm zaniepokojony wojnami napoleońskimi, rewolucjami i chłopskimi powstaniami postanawia umocnić swoje rządy. Potrzebuje do tego posłusznych urzędników aparatu biurokratycznego oraz silnej karnej armii.
Decyduje więc o powstaniu pierwszego na świecie powszechnego,  obowiązkowego systemu oświaty, za pomocą którego będzie mógł wychować takich obywateli, którzy będą pasowali do pruskiego modelu społecznego.
Fryderyk Wilhelm zadanie stworzenia systemu edukacji powierzył Karlowi Freiherr vom Stein zum Altensteinowi, szefowi nowo powstałego Ministerstwa do Spraw Wyznań i Oświaty. Utworzono szkoły państwowe,  wprowadzono obowiązek szkolny i odgórnie narzucony program nauczania z zestawem obowiązkowych lektur.

Najwyższy czas na zmianę jeśli pragniemy wyjść z obłędnego koła.

Czy wiesz, jakiej pomocy potrzebuje Twoje dziecko? Może ma problemy z koncentracją? Być może analityczna natura szkoły (lewa półkola mózgu) nie odpowiada jego intuicyjnej naturze (prawej półkoli)? Być może martwi go sytuacja konfliktowa (rodzinna, przyjaźnie), która uniemożliwia mu zainteresowanie programami?  Może stracił zaufanie do siebie?

Odruchowo rodzice często wymagają,  aby dziecko miało przynajmniej średnią wszędzie.
Ale ta postawa generuje jednostkę, która w przyszłości będzie przeciętna!

Stawianie na pierwszym miejscu mocnych punktów – I przepracowywanie słabych

– 5 w matematyce, 4 w języku Polskim, 5 w historii, 2 w fizyce… Dlaczego masz tylko 2 w fizyce?

W Polsce wszystkie błędy, nauczyciele podkreślają na czerwono. W niektórych krajach, jak np. Stany Zjednoczone jest odwrotnie, właściwe słowa są podkreślone. Pedagogika zachęca do sukcesu…

Więc zamiast skupiać się na tym, w czym twoje dziecko jest słabe,  dlaczego nie skupić się na tym w czym jest dobre co mu najlepiej wychodzi, co zrobił? Co może zrobić? W czym jest genialny…  To będzie dobra dźwignia dla jego motywacji. W jakiej dziedzinie ma najlepsze wyniki? Jakie są jego możliwości by je eksploatować i zasiewać.

Szukaj wraz ze swoim dzieckiem, co go najbardziej interesuje śpiew, taniec lub judo.
Nie minimalizuj jego zainteresowań. Zobacz co Twoje dziecko umie robić najlepiej i co je najbardziej cieszy.  Podkreślaj to co robi dobrze,  a nie to czego mu  brakuje.
Ponieważ koncentrując się na tym co lubi,  a nie na tym czego unika, mobilizujemy energię sukcesu!

Czas, jaki poświecisz, aby pomóc mu się poznać, zrozumieć go i pomóc mu odzyskać poczucie własnej wartości, jest najlepszym prezentem, jaki możesz mu dać w tym trudnym czasie.

Bo to nie porażka wpływa na naturę człowieka.

Ale co robi z tą porażką. Jak mówią Anglicy „bądź dumny ze swoich blizn one są świadectwem że walczyłeś i przetrwałeś”

Możliwości jednostki nie są mierzone liczbą niepowodzeń, które mu oszczędzono, ale zdolnościami, które udało mu się rozwinąć, aby odzyskać siły po niepowodzeniach.