Margot Anand

Margot Anand (ur. 27 lipca 1944 r.) Jest francuską pisarką, nauczycielką, liderką seminariów i mówcą.
Napisała wiele książek, w tym The Art of Sexual Ecstasy; Sztuka codziennej ekstazy; i Sztuka magii seksualnej.
Margot (lub „Margo”) Anand (Sanskryt „Ananda” ) otrzymała dyplom z Sorbony w Paryżu. Zaczęła swoją karierę jako dziennikarka zajmująca się amerykańską sceną popkultury dla francuskich magazynów, po czym wycofała się z życia publicznego na dłuższy okres, aby studiować Tantrę i pokrewne dyscypliny. Po odwiedzeniu aszramu Bhagwan Shree Rajneesh w Punie pod koniec lat siedemdziesiątych i rozpoczęciu nauczania tam tantry, stała się godnym uwagi jednym z pierwszych nauczycieli, którzy wprowadzili Tantrę i Neo tantrę dla szerokiej publiczności w Europie i Ameryce Był przedmiotem licznych artykułów i wywiadów. Stworzyła szkołe zwaną „SkyDancing Tantra”. Instytuty nauczające jej metod istnieją w Anglii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Szwecji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Margot Anand wykładała w Deepak Chopra  i wykładał corocznie w Dean Ornish dla pacjentów z chorobami serca .