Czy nasze wewnętrzne dziecko potajemnie rządzi naszym emocjonalnym i sentymentalnym życiem?

Dziecko, którym byliśmy w dzieciństwie, nadal  mieszka w nas.  Nazywa się to Wewnętrznym Dzieckiem  i jest związane z naszym subtelnym emocjonalnym ciałem .  Wszystkie emocje, pozytywne lub negatywne, doświadczone w przeszłości przez nasze Wewnętrzne Dziecko, zostały zapisane i zapamiętane przez nasze ciało emocjonalne, a także w różnych obszarach naszego mózgu dla którego czas nie istnieje. Ta niezwykle wrażliwa i emocjonalna „istota” została zbudowana w reakcji
z doświadczeniami, sytuacjami i ludźmi, którzy ją otaczali w okresie dzieciństwa.  Każda silna emocja wchodziła w połączenie  z przeżywanym wydarzeniem  i kojarzona z daną osobą; ojciec matka itp…
To wtedy nasze Wewnętrzne Dziecko zaczęło budować systemy wierzeń, aby zapewnić ramy wyjaśniające dane doświadczenie emocjonalne. Przekonania o świecie, mężczyznach, kobietach i o sobie samym, które pozwolą mu zidentyfikować i nauczyć się reagować na sytuacje, których doświadcza.  W miarę rozwijania się  interakcji z rodzicami (lub modelami, opiekunów, ojczym, macocha, wujek, ciocia …) wewnętrzne dziecko stworzy „standardowy” model relacji, który będzie określał jego przyszłe interakcje z mężczyznami i kobietami, którzy pojawia się w jego życiu. Od charakteru tych więzi rodzicielskich będzie zależała  jakość i głębi jego przyszłych relacji. A zwłaszcza jego romantycznych relacji w przyszłych związkach.
W ten sposób projektujemy i przyciągamy do swego życia to, w co wierzy i czuje nasze Wewnętrzne Dziecko. Scenariusz może czasami wydawać się skomplikowany, ponieważ w dzieciństwie nagromadziliśmy różne doświadczenia i sytuacje emocjonalne,często bolesne. Możemy to uprościć w ten sposób, w każdym przypadku w odniesieniu do bolesnych doświadczeń:

Przeżyte doświadczenie percepcja emocjonalna ➔ uwierzenie w to ➔ ból
uraz i przywiązanie się do niego   projekcja     emocjonalne zachowanie związane z przetrwaniem   wieczne niezadowolenie emocjonalne

W ten sposób, na podstawie swojego bolesnego doświadczenia emocjonalnego, nasze Wewnętrzne Dziecko będzie interpretowało przeszłe wydarzenia, utwierdzając się w  wierze która wyjaśnia jego emocjonalny ból,  by następnie spędzić życie nieświadomie projektując na otaczający go świat, a w szczególności na jego partnera życiowego.

Jak więc uniknąć rzutowania swoich ukrytych nieświadomych ran na naszego partnera i naszych bliskich? Jak wyjść z naszych scenariuszy porażek, które rujnują nasze sentymentalne i emocjonalne relacje? Jak leczyć rany , które uniemożliwiają nam przeżywanie prawdziwej intymności w relacji serc z osobami nam bliskimi? Jednym z możliwych sposobów wyjścia z tych scenariuszy jest głębokie spotkanie z naszym Wewnętrznym Dzieckiem w procesie terapeutycznym i posłuchanie, jak opowiada nam swoją historię. Jego historia o bólu, cierpieniu, kontuzji, dyskomforcie, bycia niekochanym dzieckiem, niegodnym itp. Następnie poczuć i zrozumieć, jak trująco wpłynęły na nie te doświadczenia, i przekonania które z nich wydedukowało, oraz zobaczyć mechanizmy obronne, które zastosowało, aby chronić się przed jakimkolwiek przyszłym bólem.
Rozpoznając reakcje, których używa nasze Wewnętrzne Dziecko (unikanie, ucieczka, uzależnienie emocjonalne, nałogi, nadopiekuńczość itp…) jako środków obrony i powracając w procesie terapeutycznym do bolesnych doświadczeń dzieciństwa, pozwalamy uwolnić się od bólu i wiary w źródło bólu. To wyzwalające podejście pozwala dorosłemu, jakim jesteśmy dzisiaj, nie być już nieświadomie kierowanym przez nasze poranione Wewnętrzne Dziecko i osiągnąć prawdziwą dojrzałość emocjonalną, aby utorować drogę do  prawdziwej i autentycznej relacji w intymności z innymi.
Twoje Wewnętrzne Dziecko woła o twoją uwagę. Godząc się ze swoim Wewnętrznym Dzieckiem, dajemy sobie szanse aby poprawić jakość swoich emocjonalnych i sentymentalnych relacji z samym sobą . Uzdrawiając swoje Wewnętrzne Dziecko uzdrawiasz  swoje relacje emocjonalne z innymi. Transformując swoje blokady zmieniasz swoje życie i świat wokół ciebie!