Cud związków miłości

https:cud-zwiazkow-milosci-sondra-ray
Sondra Ray Wydawnictwo Czarna Owca
W twoim związku obowiązują te same zasady, które dotyczą twego ciała: jeśli źle traktujesz ciało, nie dając mu tego, czego potrzebuje, ciało w końcu zachoruje. Jeśli natomiast okazujesz mu troskę, na jaką zasługuje, na pewno zbierzesz obfite plony. Musimy pomagać sobie w rozwijaniu miłości i dobroci. Związek jest świętym zadaniem – jego podstawą nie powinno być li tylko fizyczne, int

elektualne bądź emocjonalne przyciąganie. Taki związek musi się opierać na zaangażowaniu w wydobycie tego, co najwyższe i najlepsze w drugiej istocie.
To właśnie cierpienie zmusza nas do zmiany. Do zajęcia się sobą, do pracy nad związkiem. Jest sygnałem ostrzegawczym, taką żółtą kartką informującą o niewłaściwym postępowaniu. Jeżeli nic z tym nie robimy to ostatecznie problem narasta do takich rozmiarów, że następuje jego uwolnienie i wtedy MUSI

MY się nim zająć. Po prostu sytuacje zewnętrzne zmuszają nas do tego. Z kryzysu związku, czyli z takiej lekcji życiowej, możemy wyjść jako para wzmocnieni i zjednoczeni. Warto się postarać. Pod warunkiem, że chcą się do tego przyłożyć obie strony…

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer