Być kobietą

Być kobietą to tańczyć,
Tańczyć tak, że przestaje istnieć cały świat, stawać się tańcem, muzyka, melodia…
Być kobieta to płakać, 
Płakać tak, że powstają oceany, rzeki, wodospady i nic juz więcej nie ma.
Być kobietą to biec przez życie
I iść spokojnie,
Czasem tak biec, że się gubi krok,
A czasem tak spokojnie że w godzinę mijają całe wieki… albo wiele lat w godzinę…

Być kobietą to czuć swoje ciało,
Nawet jak się nie czuje… to dostawać sygnały ciagle tu jestem wiedz to.
Być kobietą to mieć nogi, które prowadzą i tylko za nimi podążać.
Być kobietą to tańczyć, być tańcem, być ruchem, być kołysaniem.
Być kobietą to widzieć,
Widzieć siebie i innych;
kobiety, mężczyzn, dzieci.
Być kobietą to nieść piękno,
Piękno powabu radości i delikatności.
Być kobietą to siła wodospadu oceanu i ulewnego deszczu.
Być kobietą to umieć zawsze się dopasować i zawsze być wyjątkową.
Być kobietą to czuć co zrobić i kiedy.
Być kobietą to potrafić wytrzymać wszystko,
Nawet to że koniec, już nie wytrzymam…
Być kobietą to czuć ekstazę;
Ekstazę świata, życia i powietrza.
Być kobietą to nigdy się nie poddać,
Nawet w poddawaniu się…
I zawsze mieć siłę nawet na totalną bezsilność.
Być kobietą to kochać,
Kochać tak, że bardziej się nie da, że nawet słowo kochać tego nie oddaje…
Być kobietą to mówić światu, że mi fajnie, i że świat fajny.
Być kobietą to tańczyć.

Jestem kobietą tańczę:)

Magdalena Kamińska