Tantra Jako Wieczny Taniec Wszechświata

Tantra zawsze bardzo poważnie podchodziła do najbardziej tajemniczych aspektów związku. Jest to jedna z tych filozofii, która w związku partnerskim zawsze widzi możliwość rozwoju. Jest być może jedną z niewielu tradycji duchowych – wraz z taoizmem – która nigdy nie odrzuca romantycznego związku i nie traktuje go jako źródła kłopotów na drodze do duchowej transformacji. Przeciwnie Tantra zawsze zachęcała do tego, by z wielką odwagą stawiać czoła wyzwaniom, jakie pojawiają się przed nami w trakcie związku. Nawiasem mówiąc, Tantra uczy nas, jak osiągnąć szczęście jako para, wykorzystując potencjał pary i miłości, która się w niej objawia.

Ale dzisiaj „miłość” jest dla jednych nieosiągalnym snem, dla innych źródłem cierpienia i frustracji.
Dzisiejszy związek jest w kryzysie: w naszym społeczeństwie, pod wpływem szybkości, wydajności i społecznego „sukcesu”, brakuje autentycznych kobiecych wartości. Kobieta intymna i delikatna, wieczna tajemnica, weszła w dzisiejszych zachodnich społeczeństwach w rywalizację z mężczyzną i mobilizuje całą swoją energię, aby zostać społecznie rozpoznana i uznana.  Udaje jej się to ale kosztem utraty istoty własnej kobiecości, intuicji, spontanicznego ciała, wiecznej tajemnicy… Mężczyźni natomiast mają trudny dostęp do romantycznej intymności z kobietą z powodu braku intymności z samym sobą. Strach przed wrażliwością, rozumianą jako podatność na zagrożenia, jest bardzo głęboki, więc obudowują się coraz większą warstwą 'pancerza’, który skutecznie blokuje dostęp do serca, do duszy…

W rzeczywistości zapomnieliśmy, że wewnątrz każdej kobiety jest wewnętrzny mężczyzna (zwany także „animusem”),  charakteryzujący się dynamizmem,  autonomią,  determinacja… a wewnątrz każdego mężczyzny jest wewnętrzna kobieta (zwany także „animą”) przejawiająca cechy kobiece:  wrażliwość,  otwartość, subtelność, delikatność… Pod względem tożsamości anima jest ukrytą stroną mężczyzny, a także jego „idealnej żony”; a animus „idealnym mężczyzną” dla kobiety.
Kontakt z osobą płci przeciwnej pozwala nam odkryć naszą ukrytą stronę jak w lustrze, nasz partner ujawnia nam to, czego nie możemy odkryć sami. W ten sposób integrujemy nasze biegunowości i stopniowo odkrywamy Kosmiczny Taniec.

Dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejsza 'zakochana para’, utraciła sztukę intensywnego życia w każdej chwili. Życia tak jakby każda chwila była ostatnią naszego żyć. Tantra  Indyjska, tradycja sprzed tysięcy lat, jest świętem życia, świętem chwili obecnej: tu i teraz.
Definicja słowa Tantra jest trudna, ponieważ ma wiele możliwych znaczeń w zależności od kontekstu: „tkanie”, „krosno”, „narzędzie ekspresji pola świadomości”, „technika”.
Tantra oferuje osobiste doświadczenie, praktykę angażującą całość bytu i ciągłą wewnętrzną transformację. Tantra jest rodzajem medytacji dla dwojga, której źródłem jest połączenie kobiecych i męskich cech, których motorem jest energia seksualna, energia życia. Tantra jest też zaproszeniem do odkrycia świętego wymiaru romantycznego spotkania i sposobu, aby ciało, uczucia i świadomość zgodnie rezonowały.

W Tantrze odnajdujemy niewinność dziecka, przyjemność życia, harmonię między nami a wszechświatem.
Przez wieki Tantra manifestowała się w postaci technik medytacyjnych, trendów artystycznych, kosmologii,  ezoterycznych przekazów,  szerokiej gamy literatury i co najważniejsze, tajnego przekazu mistrzyni czy mistrza do ucznia.
W Tantrze spotkanie z mistrzynią, mistrzem tantrycznym na swojej drodze to znalezienie diamentu, ponieważ autentyczny mistrz to ten, który nieustannie wysyła swojego ucznia, aby zaufał swojemu wewnętrznemu doświadczeniu, swojemu „światłu”, własnej harmonii ze sobą i z wszechświatem.

W Tantrze wizja świata opiera się na mobilnej, ale stałej równowadze między dwiema pierwiastkami: żeńskim i męskim. (Shiva, męski aspekt we Wszechświecie, uniwersalna Świadomość, która może być jedynie stabilna, niezmienna i nieograniczona. Shakti symbol kreacji i artystycznego wyrazu, symbol siły boskiej, nieskończonej żeńskiej energii Absolutu, zdolnej do kreowania światłości i nowego życia.)
Ta kosmiczna i tantryczna gra, między dwiema męsko-żeńskimi aspektami, znajduje się wewnątrz związku i w naszym ciele. Ta wolna gra tantryczna to taniec kosmiczny, taniec miłości między dwiema energiami: kobiecą i męską (Yin i Yang).

W Tantrze Shakti jest tak wolna jak Shiva, jest jego równym partnerem,  jego żoną. W ich związku stworzenie powraca do niedwoistości.
W Tantrze Shiva, bóg męskości, jest osią świata. Jego twórcza moc jest wiecznie aktualizowana przez obecność bogini Shakti, którą nieustannie zapładnia, jak opisuje to Tantra, co powoduje ciągłą odnowę ludzkości.

W tantryzmie lingam (penis) Shivy samo generuje się w nieskończonej przestrzeni uniwersalnej matrycy Yoni (pochwa) Shakti. Całość „yoni i lingam” jest najczęściej oznaczany jedną nazwą: „yoni-lingam”.  Za każdym razem, gdy zatrzymujemy się, aby kontemplować nasze istnienie, medytować, mamy do czynienia z wolną grą tantrycznej pary Śiwy i Śakti. Według Tantry nasieniem jest Shiva, kwiatem jest Shakti. Świadomość to Shiva, energia to Shakti. Według Tantry Shiva i Shakti są nierozłączni: jest to erotyczne i święte „tantryczne połączenie” świadomości i jej energii.