Wędrówka Bohatera

Każdego dnia mój wewnętrzny Bohater walczy z wewnętrznym Demonem, ale też co dzień ze sobą współpracują …

Każdego dnia mój wewnętrzny Bohater walczy z wewnętrznym Demonem, ale też co dzień ze sobą współpracują, kochają się, rozmawiają, odnajdując kompromis …. A czasem nie, ale wówczas odczuwam to jako stan wewnętrznej nierównowagi, rozchwiania, braku.
Jeden nie istnieje bez drugiego. Nawzajem odznaczają swoją odmienność na tle tego drugiego, jednocześnie dążąc cały czas do konfrontacji i zjednoczenia.
Warsztaty ‘Wędrówka Bohatera’ uświadomiły mi jak wiele jeszcze do przepracowania i przetransformowania w sobie, ale też pokazały poprzednie etapy mojej wędrówki.
Podczas walki Bohatera z Demonem odczułam na początku jej bezsens, aby w efekcie doświadczyć piękna ich zjednoczenia. Bo Bohater i Demon TO JEDNO, to JA w całej pełni. Dzięki ich współistnieniu odważna, silna, radosna i pełna miłości.

…….