Tomek, warsztat szamański ”Śmierć i Odrodzenie” 2023

Miłość

Poczułem, że śmierci może towarzyszyć radość, wzruszenie i niezmierna bliskość. Pożegnanie umierając jest przepięknym rytuałem pełnym bliskości, troski i miłości. To przeżycie mistyczne, które dotyka głębi naszego życia. Umierając czułem największą intensywność i moc życia.

I poczułem ogromną moc śmierci, która prowadzi nas między światami. Śmierć, która jest naszym przewodnikiem prowadzi do światła i życia. Kreuje moc życia i łączy światy, byśmy mogli naszym bliskim dawać oznaki naszej obecności, troski i miłości. Życie zawsze odnajdzie przejście dla energii i umożliwia połączenie między światami. 

Przeżyłem piękne chwile. Poczułem bliskość, radość, troskę i wzruszenie. Odebrałem lekcje, które wykorzystam w dalszym życiu.