Konrad – Krąg Męski 2019

„Jak w kalejdoskopie przeżyłem całe moje życie, to które już za mną i mam wrażenie, że także część tego, które jeszcze przede mną. Byłem dobrodusznym kucharzem, małym chłopcem, zaklętym błotem, najwspanialszym władcą, zatrwożonym dworzaninem, nieustraszonym myśliwym, zdradzoną przez dziecko matką, wrażliwym ogrodnikiem, zdanym na łaskę innych przegranym, odchodzącym w dorosłość synem, wspaniałym królewiczem, wyśmiewanym głupcem, zakochanym narzeczonym, zwyciężającym rycerzem, piękną królową, kochającym ojcem, zaklętym dzikim mężczyzną, stęsknioną matką, podziwianym zwycięzcą, biorącą ślub zakochaną narzeczoną, wyrozumiałym wszechmocnym… I to wszystko wydarzyło się w dwa pełne cudów dni, w przebajkowej scenerii Gołaczowa. Magia we wspaniałym męskim gronie!”