Greta

cudowne powroty …

poranek wprost niezwykły ….radość, wewnętrzny spokój i towarzysząca temu nowa przestrzeń dają możliwość wyrażenia się i otwarcia na inna jakość …taką ….. czystą potrzebę płynąca prosto z serca ….
niesamowite uczucie …..

dziękuje
Greta