Była moc! Tantra – warsztat otwarty

Nowe przeżycia doświadczenia , tak można określić to co dla mnie się tutaj zdarzyło. Czy pomocne przydatne w pełni czas pokaże .

Nowe przeżycia doświadczenia , tak można określić to co dla mnie się tutaj zdarzyło. Czy pomocne przydatne w pełni czas pokaże .
Super przygoda, fajne energie między ludźmi stworzyły niezapomnianą atmosferę.
Obserwując uczestników można było dostrzec przemiany bardzo głębokie jakie w nich zachodziły , szczęśliwe twarze, przepełnione mistycyzmem ogólnie poruszająca energia otaczała nas wszystkich.
Była moc !!!
Niech się zadzieje: OBFITOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, RADOŚĆ !