Agna, Tantra – warsztat otwarty

Podróż przez czas duszy Tej która podróżuje przez czas poza czasem. Duszy wolnej czystej kochającej ZAWSZE ,Źródło życia , Źródło miłości , Źródło stworzenia

Podróż przez czas duszy Tej która podróżuje przez czas poza czasem. Duszy wolnej czystej kochającej ZAWSZE
Źródło życia , Źródło miłości , Źródło stworzenia
Jesteśmy Byliśmy Będziemy zawsze czyści wolni piękni
Agna