Kobieta i cała jej moc – przebudzenie świętej kobiecości.

Wolna pogodna i święta kobieta jest w każdej z Nas. Kobiety na nowo odkrywają i ponownie łączą się ze swoją głęboką siłą pomimo burzliwego codziennego życia.
Czym jest Święta Kobiecość?
Można to opisać jako (ponowne) odkrycie kobiecej esencji w jej najpiękniejszej i najczystszej postaci. Jest to głębokie i potężne pragnienie,
które każdego dnia rodzi się w sercach coraz większej liczby kobiet, aby ponownie połączyć się z energią boskiej kobiecości.
Daleko od dogmatów, kultów i uwarunkowań, mógłabym powiedzieć, że jest to zew dzikiej kobiety i zew Bogini.
Kiedy kobieta decyduje się na eksplorację ścieżek świętej kobiecości, przygotowuje się na spotkanie
z samą sobą, porzucając maski, broń, uwarunkowania i łańcuchy,
do których noszenia została zmuszona lub które zdecydowała się nosić świadomie lub nie.
To totalne zakwestionowanie jej sposobu bycia w świecie i wyrażania swojej kobiecości.
W zależności od historii każdej z Nas ta wewnętrzna podróż może czasami być bolesna.
Często będziemy odczuwać potrzebę wsparcia, spotkania innych kobiet na tej samej drodze i uczestniczenia w kobiecych kręgach, w których będziemy mogły swobodnie mówić i żyć tym,
co czujemy.

Aby obudzić swoją głęboką naturę, kobieta musi odkrywać na nowo swoje ciało i jego skarby, wsłuchując się w jego rytm, będąc aktywną, ale też ucząc się robienia przerw.
Kobiety szukają najprawdziwszej drogi do zrównoważenia swojego życia i pokazania swoich wartości poprzez bycie sobą i na swoim miejscu.
Święta kobiecość to energia, którą nosimy w sobie, ale którą można zignorować, pomniejszyć, zranić burzą uwarunkowań Naszego społeczeństwa i obecnego życia.
Podążanie tą drogą to pójście w kierunku wyzwolenia, uzdrowienia i miłości. Podążanie ścieżką świętej kobiecości to pójście na romantyczną randkę z samą sobą.
Decyduje się być całkowicie, swobodnie i dziko sobą! Bosko promieniując swoją kobiecą esencją.

Dotyczy to również mężczyzn, wszyscy mamy w sobie energię męską i kobiecą.
To właśnie pozwala nam stworzyć równowagę yin i yang
Wszyscy mamy w sobie część męską i żeńską: część męską reprezentuje yang, a część żeńską reprezentuje yin. Te dwie biegunowości są nierozłączne.
Są w nas obecne przez cały czas. Męska siła pomaga nam być w działaniu, napędza nas i racjonalizuje. Jest to energia bardziej kartezjańska i strategiczna.
Przywraca Nas do ukorzenienia, pomaga przezwyciężać, ewoluować i materializować się na wszystkich poziomach.
Kobieca energia to introspekcja, kreatywność, płodność, wrażliwość, łagodność, słuchanie, współodczuwanie, integracja i otwartość.

Sytuacje życiowe często prowadzą nas od bieguna do bieguna. Bardziej kobiece fazy są przez większość czasu tłumione.
Konieczne jest by Cechy takie jak wrażliwość, medytacja, łagodność stały sie uprzywilejowane i popierane zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
W ten sposób nie pomijamy żadnych kroków w Naszym rozwoju.
Przez większość czasu myślimy, że spowolnienie będzie stratą czasu, ale jest zupełnie odwrotnie.
Kiedy pragniemy rozpędzić się, najpierw musimy „zatankować”, zapewnić sobie niezbędną przestrzen, aby mieć siły i energię do dalszego działania.
Aby rozwinąć naszą kobiecą stronę, musimy posłuchać i poczuc, kim jesteśmy, w doskonałym spokoju, na przykład podczas medytacji.
Wyjście na spotkanie Naszą kobiecościa oznacza rozpoczęcie wewnętrznej ścieżki, aby zaakceptować Nasze cienie i nawiązać kontakt z naszymi dwiema częściami,
w których znajdują się najpiękniejsze tajemnice.
Kobiety muszą nauczyć się słuchać i wyrażac swoje granice,umieć powiedzięć NIE, chronić swoją intuicję, rozwijać swoją kreatywność z pewnością siebie.

Księżyc, kobieta, natura
Na początku kobiecość była święta. Nasi przodkowie żyli w zgodzie z naturą. Żyliśmy zgodnie z rytmem pór roku, księżycem i obfitością ziemi.
Mężczyźni widzieli w swoich żonach źródło tajemnicy życia. Nie było dominacjący ani zdominowanych.
Kobiecość jednoczyła i zgromadziła mężczyzn.

Kobiety żyją w rytmie księżyca i pór roku. Fazy ​​naszego ciała tańczą razem z fazami księżyca.
Faza wschodu odpowiada wiośnie i momentowi poprzedzającemu owulację, pełnia – lato i owulacji, nów – zima i menstruacja.
Znając Nasz cykl, rozumiemy się i respektujemy. Pozwala Nam to mierzyć postępy poczynione w ciągu miesiąca.
Ksiązki Mirandy Gray wyjaśniają bogate cykle połączenia między kobietami a księżycem.

Zaakceptuj siebie.
Nauka ponownego łączenia się ze świetością kobiety, którą jesteśmy, oznacza rozpoczęcie akceptowania Naszego kobiecego ciała.
Pogodźenie się z Samą sobą, relacja jaką mamy z Naszym cialem. Pozwulmy sobie uszanować jego potrzeby, zwolnić tempo, pielęgnować w sobie życzliwość.
Kobieta ceniąca swoje ciał, bycie dumnym z bycia kobietą, zmiana negatywnego postrzegania czasu miesiączki jest kluczem do docenienia siebie jako kobiety.
Próba poznania i zrozumienia, jak wczesniejsze pokolenia przeżywały swoją menstruację, pozwala nam lepiej poznać siebie nawzajem i to, co zostało nam przekazane.
Uwolnienie pewnych przekonań na temat ciała pozwala się uwolnić i uniknąć powtarzających się ran.
To moja decyzja, aby dać z siebie wszystko, uwalniam stare przekazy, tworzę swoje życie, akceptując historię moich przodków i wybaczając sobie.

Ponownie połącz się z brzuchem
Uwalniamy naszą moc z miednicy Naszego seksu Im bardziej ta część Nas żyje, tym bardziej kobieta odnajduje bezpieczeństwo, rozwijającą się moc.
Odpowiedzenie sobie na pytań o związek, jaki mamy z naszą seksualnościaą, jest niezbędną drogą do ponownego nawiązania wspólnego wątku z pięknem naszego ciała.

Obudź swoją joni
Słowo „yoni”, czy kiedykolwiek je słyszałaś? Jest to sanskryckie słowo, które oznacza źródło oznaczające srom i pochwę.
Użycie tego słowa jest pierwszym krokiem do ponownego połączenia z naszym seksem . To cenna część Nas samych.
Na nowo odkrywamy więź intymności z naszym wnętrzem.

Aby ponownie połączyć się z joni, połóż się wygodnie w ciszy. Wyobraź sobie, że słuchasz wszystkich dźwięków w dolnej części brzucha. Wyobraź sobie jej kolor. Jej konsystencję.
Poczuj Co czujesz ?
Połóż jedną rękę płasko na joni.
I nawiąż z nią kontakt, połączyć się, pomyśleć, że jest tam dla ciebie, poprowadzi cię, stan się świadoma.
Jeśli chcesz, sformułuj słowa wdzięczności za tę świętą chwilę.

Idź do kręgu kobiet
Jest to przestrzeń życzliwości, w której każda może widzieć i być widziana, gdzie każda może słyszeć i być słyszana.
W tej świętej przestrzeni każda kobieta może zrzucić maski, aby bezpiecznie wyrazić swoją najgłębszą autentyczność.
To co zostało powiedziane w kręgu, pozostaje tajemnica tego kręgu.
Te kręgi pozwalają ludziom słuchać się nawzajem bez osądzania, ewoluować i znaleźć pomocne ramię, zrozumienie. To świetny sposób na rozwój.
Krąg nigdy nie powstaje przypadkowo, każdy uczestnik jest zwierciadłem duszy drugiego.

Zjednoczeni jedna nicią

Wszyscy jesteśmy połączeni. Jedna ręka trzymająca drugą, świat w którym wszystkie żywe istoty są zjednoczone.
Każda rzecz wpływa na drugą, na Twego blizniego(trzepot skrzydeł motyla w Amazonii może spowodować efekty tornado w Teksasie przypisek Tłu).
Jak święta kobiecość, która przychodzi, by oświecić współczesnych mężczyzn i kobiety. Natura, zwierzęta, ludzie, wszystkich nas łączy ta nić, która pozwala nam zachować jedność.

Twórcza magia
Sukces w łączeniu się z najgłębszą istotą umożliwia dostęp do własnej mocy twórczej przez cały czas. To źródło tworzenia umożliwia rozwijanie życia z pięknym poczuciem własnej wartości,
podejmowanie tego, co ma dla nas sens. Życie w zgodzie z naszymi wartościami zwiększa poczucie własnej wartości. Tworzenie rytuałów poprawiających jakość życia,
takich jak otwieranie notatnika i pisanie w nim każdego spokojnego wieczoru lub w weekendy słowa wdzięczności, takie jak „Dziękuję Ci za ten piękny, słoneczny dzień”,
pozwala dziać się magii.
Nasza kobiecość, Bogini Matka, powraca, by podnieść zasłonę zapomnienia, by przypomnieć Nam o prawdziwej mocy miłości, przebaczenia i jedności.

aułtor: Nancy Rajaonarivelo tłumaczenie Mario