Klucz Miłości

’Klucz Miłości otwiera wszystko to, co zamknięte,
i zamyka to, co potrzebuje ochronnego zamknięcia.
Klucz wie, co jest najbardziej potrzebne… kiedy… i dlaczego.’

Clarissa Pinkola Estés

Dziś taki piękny dzień serca  

(zdjęcie z Internetu)