Jeżeli jest mi dobrze ze sobą, nie szukam wojen…

Wszyscy jesteśmy połączeni jak pajęczyną. Ta pajęczyna to połączenie między ludźmi, połączenie serc. To my jesteśmy tą pajęczyną miłości, każdy człowiek jest jej elementem i jednocześnie całością.

Pajęczyna zawieszona jest między tak zwanym ?światłem? i ?cieniem?. Ta pajęczyna jest jedyną rzeczywistością, wszystko inne jest iluzją. Jeśli kierujesz się w stronę ?cienia?, ciągniesz całą sieć ze sobą, jeśli za bardzo kierujesz się w stronę ?światła?, cała pajęczyna się tam chyli. Jesteśmy jak ptak, którego skrzydła są skierowane w kierunku ?światła? i ?cienia?, i który balansuje między nimi. Ptak-pajęczyna jest realny, ?światło? i ?cień? są ułudą.

Każdy nasz ruch ma wpływ na innych ludzi. Cokolwiek robimy, robimy dla wszystkich. Izolacja jest ułudą ? kochamy dla wszystkich, nienawidzimy dla wszystkich. Każde nasze uczucie zasila sieć i wpływa na nią całą.  Udawanie przed światem nie ma sensu ? bo jeśli na zewnątrz się uśmiechasz, a w środku masz myśli przeciw komuś, to one i tak zatruwają wszystkich. I ciebie. Twoje myśli, mowa, uczynki, zaniedbania wpływają na wszystkich. Jak zaczynamy ciężko myśleć, to od razu robi się ciężko w ciele. I wtedy zdarza się, że wyładowujemy tę ciężkość na przykład atakując rodzinę i ludzi, którzy jeszcze niedawno byli umieszczeni w sercu. Nie możemy bez konsekwencji wchodzić w dysharmonię, nie możemy sobie ot tak folgować w żadną stronę.

W tym połączeniu, jeśli walczysz przeciwko komuś, to walczysz przeciwko wszystkim i sobie.

Jeżeli jest mi dobrze ze sobą, nie szukam wojen… Przyciągam dobre sytuacje, stwarzam dobre sytuacje. Zasilam całą sieć połączeń dobrem i miłością.