Psychoterapia Gestal

perlsOjcem podejścia zwanego „psychoterapią Gestalt” jest jest Fritz Perls, który urodził się w 1893 roku w Berlinie. Gdy ukończył Akademię Medyczną i podjął się studiowania psychologii, rozpoczął również pracę w kierunku psychoanalizy. Uczył się min. od Karen Horney, Helene Deitsch i Wilhelma Reicha. Przez wiele lat pracy poznawał systematycznie filozofię Wschodu – buddyzm zen i taoizm. Łączył ową pasję z teatrem, głównie z The Living Theatre w Nowym Jorku.


Psychoterapia Gestalt swoje podłoże ma w osobowości Perlsa – poczynając od jego wiedzy po zainteresowania oraz bunt wobec psychoanalizy.

‘Gestalt’ w języku niemieckim to postać, kształt, forma, całość. Z holizmu Perls zaczerpnął ideę niepodzielnej całości człowieka.

Nazwa psychoterapii Gestalt oznacza zorganizowaną całość – całość będącą czymś więcej niż jedynie sumą poszczególnych części. Oznacza to, że rozpatrywanie jedynie poszczególnych elementów bez pryzmatu całego pola jest błędne – cała sytuacja to składowa kilku elementów.
Marchew, ziemniaki i woda to składniki. Gdy się je połączy, tworzą zupę, która jest inną jakością, innym pokarmem. Holistyczne podejście jest więc elementem kluczowym, będącym filarem psychoterapii Gestalt. Klient jest więc całością, a nie zbiorem pojedynczych schorzeń, lęków czy trudności. Terapeuta musi więc zwrócić uwagę na wszystkie sprawy, a nie tylko na poszczególne, wybrane komponenty. Tak właśnie Perls patrzył na swoich klientów. Zakładał, że człowiek musi doświadczać siebie – tu i teraz. Całościowo.

Aby to w pełni zrealizować należy odrzucić nawyki myślenia, zastąpić je procesami poznawczymi, doświadczeniem, impulsami, które odbiera nasze ciało.
Rozwój osobowości to uświadamianie sobie własnych uczuć i kryjących się pod nimi potrzeb.
Najważniejsze są odczucia – tu i teraz. Według Perlsa gdy osiągamy świadomość, zaczynamy automatycznie działać naturalnie, zgodnie ze sobą. Uwalniamy naturalny stan organizmu, bowiem jesteśmy istotami, które mają uczucia i potrzeby a świat wewnętrznych przeżyć jest nam zawsze dostępny.

Perls był charyzmatyczny, a czytając książkę, jego biografię oraz przedstawienie koncepcji Gestaltu „Wokół śmietnika”, widać jak ogromny miał wpływ na otoczenie. Podchodził do świata niestandardowo, wywoływał wrażenie w oczach innych. Pacjenci otwierali się przed nim głównie dzięki oddaniu i zaufaniu jakie wzbudzał w roli terapeuty. Ostatecznie jego koncepcja wywarła i nadal wywiera, ogromny wpływ na środowisko terapeutów i ludzi poszukujących własnego rozwoju.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer