TRZYNAŚCIE PIERWOTNYCH MATEK KLANOWYCH

Jamie Sams

http://www.empik.com/13-pierwotnych-matek
To książka napisana dla kobiet, pomagająca im odnaleźć ich pierwotną siłę i mądrość. Każda z Trzynastu Matek Klanowych, opisywanych po kolei w tej książce, w symboliczny sposób przedstawia jakiś aspekt kobiecości. Książka prezentuje więc symboliczne wzorce ról, które kobiety

przyjmują w życiu. Zgodnie z tradycją, wzorce te prezentowane są w formie baśni i opowieści.

Jamie Sams przez lata zbierała te opowieści, jednocześnie zdając sobie sprawę, że przez wieki dzielono się nimi w Kobiecych Szałasach w całej Rdzennej Ameryce. Opowieści o Trzynastu Pierwotnych Matkach Klanowych zebrała w książce, która jest owocem jej prawie dwudziestoletniego przebywania wśród indiańskiej starszyzny. Autorka zachowała tradycyjną formę opowieści – dlatego książka ta jest w rzeczywistości zbiorem baśni, historii, z których każda poświęcona jest kolejnej Klanowej Matce. Każda z Trzynastu Matek symbolizuje natomiast inny aspekt kobiecości i reprezentuje wzorzec którejś z ról, które kobiety przyjmują w swoim życiu. Tak więc lektura tradycyjnych opowieści pomaga czytelniczce odnaleźć i rozwinąć w sobie konkretny aspekt osobowości, jeden z elementów jej wewnętrznej siły, które razem tworzą pewną zamkniętą, kompletną całość.

„Uczono mnie, że aby stać się w pełni dojrzałą kobietą – a dojrzałość w tradycji Rdzennych mieszkańców Ameryki osiąga się około 52. roku życia – mam pracować nad osobistą drogą przez rozwijanie talentów i darów, używając Trzynastu Pierwotnych Matek Klanowych jako wzorców przyjmowanych w życiu ról. Uczono mnie także, jak rozumieć Uzdrawiającą Moc tych starożytnych Babć i jak odnosić się do każdej z nich jako do swojej nauczycielki. (…). Przez całe wieki Klanowe Matki udzielały wielu duchowych lekcji w Kobiecych Szałasach Uzdrawiającej Mocy oraz były Duchowymi Nauczycielkami kobiet ze Starszyzny – moich bezpośrednich nauczycielek w Meksyku. Odkryłam, że Trzynaście Pierwotnych Matek Klanowych reprezentuje najpiękniejsze aspekty kobiecości i źródła kobiecości”  – ze Wstępu

Autorce przekazano również Dwanaście Cykli Prawdy plemienia Seneka, które połączyła ona z dwunastoma miesiącami roku, każdemu przypisując aspekty jednej z Klanowych Matek. W ten sposób pokazuje ona, że opowieści indiańskich kobiet tworzą zamknięte koło, związane z cyklami życia, od narodzin, aż do śmierci.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer