Sign up

NEW GROUP! Formation X – 1st meeting

04/06/2016 - 11/06/2016

Nowa Morawa, Sudeten, Poland

Już po raz 10 w Polsce rusza nowa grupa 2 letniej Szkoły Tantry, Formacji Zaawansowanej

 

Formacja to impuls do życia, odkrycie nowych możliwości, jakie nam daje świat, i które nosimy od pradziejów w sobie i które drzemią w nas. Mamy przeczucie, że życie jest czymś więcej, niż to, co robimy na co dzień, a nasze ciało nosi w sobie potencjał ekstatycznego, pełnego zachwytu przeżywania życia, światło i serce, które nas karmi i prowadzi w codziennym życiu; że istnieje dobro w głębi naszej duszy i mądrość!

 

I przeczuwamy, że źródło zmiany jest też w nas… i to od siebie trzeba zacząć wędrówkę ku nieznanym i nierozpoznanym potencjałom ludzkiej egzystencji.

 

I jak zacząć? Po pierwsze trzeba gorąco pragnąć tej zmiany, po drugie trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, i po trzecie z odwagą w sercu i wytrwałością konfrontować się z cieniem, czyli z tymi wszystkimi nieuświadomionymi mechanizmami, które manipulują naszym życiem i nami. Konfrontować się ze strachem i wszystkimi emocjami, które mu towarzyszą, a  stanowią tylko przedsionek i siłę, która w procesie transformacji staje się naszą mocą!

Emocje nie biorą się z powietrza, tylko z różnych poglądów, które przyjęliśmy jako swoje, a które nam przekazano – świadomie i nieświadomie – w dzieciństwie i w późniejszym okresie czasu, a które mają ogromny wpływ na to, jak definiujemy nas samych, relacje, i świat , który stwarzamy wokół nas.

Jedną z takich podstawowych kwestii, z którą się mierzymy, są poglądy na temat naszej seksualności, a seksualność jest ważnym elementem tantry… Opinie mamy, taty, społeczności, które często właśnie w strachu przed seksualnością mają swoje źródło. I dziś mamy niezwykłą możliwość dotarcia do tej najbardziej zablokowanej energii…. energii seksualnej, a przecież ona jest źródłem wszelkiej kreacji i naszej kreatywności! Uzdrawia nasze ciało, podnosi naszą wibrację i otwiera na wszechświat i boską jakość życia.

 

Formacja składa się z 5 poziomów i „Wędrówki Bohatera”, co stanowi bazę, na której budujemy dalej.

 

Pierwszy poziom – Radość w odkrywaniu i akceptacji swojego ciała  – to przede wszystkim obudzenie ciała i i doznań płynących z niego, otwarcie na odczuwanie, dotarcie do naszej wrażliwości i mocy płynącej z dzikości. Zrzucenie pancerza, w którym chodzimy na co dzień, otwarcie na swobodę zachowania. Nasze ciało czuje, a serce wibruje fizycznie i nie znosi żadnej ściemy. Wcześniej czy później serce rewiduje nasze poglądy, stawia nam pytania, szuka odpowiedzi.
Drugi poziom – Odkrywanie wrodzonej natury boga i bogini we mnie  – to dotarcie do naszych relacji, naszego dzieciństwa, które kształtowało nasz pogląd na świat, do emocji, które zgromadziliśmy w naszym ciele i nawet nie mamy pojęcia, że w ukryciu drążą nas jak robak jabłko. Docieramy do źródła płynącego z naszych zablokowanych emocji i czerpiemy z niego kreując swoje życie i otwierając dostęp do życiodajnej energii.

 

Trzeci poziom – Przebudzenie i zaakceptowanie mojego wewnętrznego dziecka  –  to otwarcie nas na dziecięcą spontaniczność. Bo czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, nasze ciała, i co za tym idzie dusza, są ugrzęźnięte w klatkach, które sobie stworzyliśmy. Bez wejścia w dziecięcą spontaniczność, pozostając w zablokowanym ciele, trudno jest w pełni przeżyć ekstazę w zespoleniu i współodczuwać z naturą, światem i innymi ludźmi, czy wyrażać siebie spontanicznie i w pełni.

 

Czwarty poziom – Radość serca, miłość i orgazm kosmiczny  – to połączenie energii seksualnej z energią miłości. Jest to możliwe dopiero jak przerobimy trzy pierwsze poziomy, inaczej mówiąc czakrę podstawy, czakrę relacji i czakrę spontanicznej mocy!!! Dopiero wtedy w pełni możemy rozszerzyć świadomość tego, czym jest naprawdę seksualność, że jest tylko i aż narzędziem prowadzącym nas do pełnego otwarcia serca, bez  zaczepiania się na niej samej. Na tym poziomie zaczynamy widzieć i czuć różnicę między seksem, seksualnością i seksualizmem, które są kompletnie inną jakością wibracyjną.

Piąty poziom – Taniec Kali, spotkanie cienia i jego transformacja  – to spotkanie z prawdą o nas samych i największym strachem, jednocześnie sprawdzian, zebranie całości doświadczenia i wyjście do świata, w realnym działaniu na Ziemi, otrzymujemy wszystkie narzędzia, by dobrze działać w świecie, by iść dalej, znaleźć swój kierunek z większą świadomością. Rozpoznanie siebie i wybór, już bardziej świadomy, czym się chce zajmować w życiu, co dalej, co sprawia mi przyjemność i jakie są moje talenty.

 

Integralną częścią Formacji jest warsztat „Wędrówka Bohatera” czyli spotkanie w miłości światła i cienia – w nas, nie w koledze i koleżance. To są te dwie siły w nas – jedna, która pełna ideałów chce iść do przodu i druga, która mówi ‘i tak się nie uda’. Jest to nasza wewnętrzna konfrontacja, która pozwala nam przejść na inny poziom doświadczenia, nie tylko mentalnie, bo jak samo słowo ‘doświadczenie’ wskazuje, chodzi o realne cielesne doświadczenie płynące z ciała. A to ciało właśnie jest barometrem naszych prawdziwych intencji. Cała moc wydobywa się z integracji tego, co myślimy o sobie i tego, kim naprawdę jesteśmy.
Te 5 poziomów to baza, nasze nowe narodziny do świadomego życia, pracujemy bardzo głęboko w jednej grupie i każdy może dotrzeć do totalnej i realnej zmiany w sobie. Tutaj dopiero zaczyna się prawdziwa tantryczna podróż. Absolwenci spotykają się na wyższych poziomach zaawansowanych 6, 7, 8, gdzie przekraczamy wszelkie ograniczenia – ciała, koncepcji, struktur – i otwieramy się na doświadczenia pełnego zjednoczenia na każdym poziomie naszego istnienia, wchodzimy w stan jedności z wszechświatem, w stan Multi Wibracji ~ Multi Ekstazy. Odkrywamy w sobie ten kosmiczny pierwiastek, który daje naszemu życiu Źródło Istnienia.
Aby doświadczyć wielu wymiarów transformacji i pełnego otwarcia serca, osoby biorące udział w Formacji uczestniczą również w warsztatach tematycznych. Są to warsztaty szamańskie: „Śmierć i Odrodzenie”, „Taniec z Bogami”, „Śnij życie”. Wiele osób przyjeżdża również na otwarte warsztaty tantry, takie jak „Wewnętrzne Dziecko”, „Ziarno ziemi” i „Droga do głębi relacji”.

 

Wędrówka jednak się nie kończy, każdy dzień i każda sytuacja, nasze relacje, stawiają nas przed nowymi wyborami, czy idę do końca ku otwartości serca, czy działam dla świata, czy dzielę się tym, co otrzymałam, czy wykorzystuję pełnię potencjału dla świata.
Co daje Formacja? Zmieniają się nasze relacje partnerskie, nabieramy pewności siebie, odwagi, radzenia sobie ze strachem, otwarcie gardła na śpiew i klarowną komunikację, zyskujemy adekwatne poczucie własnej wartości, uczymy się działać. Doświadczamy naszej kobiecości i męskości, tworzymy kręgi męski i żeńskie, pojawia się przestrzeń na dzielenie się w kręgu męskim i żeńskim. Budzimy w sobie dziką kobietę i dzikiego mężczyznę. Otwieramy się na przyjęcie mężczyzny i kobiety w naszym życiu. Zmieniają się relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, w pracy. Kontaktujemy się z mocą działania w codziennym życiu. Poprawia się nasze zdrowie. Pojawia się radość. Zmienia się życie intymne, doświadczamy innego wymiaru seksualności. Rozpoznajemy swoje talenty i pasje i zyskujemy siłę by je realizować, by wreszcie rozwinąć skrzydła.

 

Program Formacji jest programem interaktywnym. Osoba przyjeżdża z pewną intencją, która ukierunkowuje cały proces. Tak więc możemy poprawić znacząco jakość życia, relacji i pracy, a możemy też doświadczyć pełnego przebudzenia – wybór należy do nas. Bowiem sami kreujemy nasze życie. Nauczyciele i praktycy Tantry Serca przekazują różne techniki, które wspomagają nasze przebudzenie tantryczne. Nie jest to terapia sensu stricte; rys terapeutyczny  wypływa z naszego wewnętrznego procesu i z pracy nad sobą.

 

Formacja trwa dwa lata i składa się z 5 poziomów. Każdy poziom to spotkanie trwające 8 dni, odbywają się one mniej więcej co pół roku. Można przyjechać solo lub w parze.

 

Prowadzący: Mario i Gaya oraz współpracujący praktycy Tantry Serca

Informacje i zapisy:  Julia Mikołajczak + 48 720 893 888,  julia.m@tantra.pl
Koszt: 1290 zł os. / 1230 zł os. w parze + koszty pobytu 110 zł ~ 130 zł/ osoba za dobę, nocleg i wyżywienie