Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa

Prosimy wypełnić poniższy formularz:

{ckform zapisymagda}

 

By potwierdzić swoje zgłoszenie prosimy o wpłacenie 300 zł zaliczki na konto:

Mariusz Wisniewski 61 1160 2202 0000 0000 8386 3772

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w /warsztatach w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail).
W przypadku odwołania warsztatu przez Tantrę Serca wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w pełnej kwocie.

Formularz zgłoszeniowy: