Warsztaty szamaniczne

Warsztaty szamaniczne

 

Warsztaty, które proponujemy są drogą rozwoju duchowego, podróżą w wewnętrzny  świat swojego
istnienia, drogą do poznania siebie, świata ciała i ducha. Wkraczając na tę drogę wkraczasz na
ścieżkę swojej prawdy.
Przekraczasz granice własnych możliwości wędrujesz w świat, w którym odkrywasz …..  integrujesz
 … oddychasz … czujesz … i żyjesz.
W życiu codziennym nie pozwalamy sobie na podróże w inne stany świadomości. Na warsztatach
 szamańskich, które proponujemy tworzymy bezpieczną przestrzeń byś mogła, mógł, zagłębić się
w pełnię swojego istnienia. Poprzez medytację, bębny, trans,  wchodzisz w odmienny stan
świadomości, by odnaleźć swą moc, wizję, odpowiedź na pytania.
W naszej metodzie wykorzystaliśmy koncepcję Paula Rebillot – twórcy Gestaltu doświadczalnego, pracę z cieniem Carl Gustav Jung i potęgę mitu Joseph Campbell. Szczególnie zapraszamy na zajęcia psychoterapeutów, terapeutów osoby zajmujące się pracą nad rozwojem osobistym i wszystkich tych, którzy mają ochotę zmienić coś w swoim życiu i spotkać się z przygodą.

Każdy nasz warsztat posiada swój kierunek tematyczny, oto niektóre z najbardziej popularnych:  

Warsztat  pt. –  „WĘDRÓWKA BOHATERA” 

Warsztat ten, to nasze wewnętrzne zawołanie duszy.
Poszukiwanie i odkrywanie naszego heroicznego ja,  ” bohatera ” ,  który żyje w każdym z nas i który dysponuje nie tylko mocą uzdrowienia samego siebie, ale jest też potężna siła, której możemy użyć do kreowania naszego życia. Jest to uniwersalny temat pracy.

To właśnie  ta siła w nas, ten wewnętrzny bohater, który, objawia się , gdy życie stawia nas przed kolejnym trudnym etapem. Podtrzymuje nas i pomaga nam przejść przez przeszkody, jakie pojawiają się w naszym życiu. Towarzyszy naszym wewnętrznym kryzysom. Jest obecny, kiedy stajemy twarzą w twarz z nowymi wyzwaniami i kiedy czujemy, że zatrzymaliśmy się w miejscu… jakby życie stawiało nam opór.

By móc zaistnieć w świecie jako zintegrowana istota,  świadoma swojej mocy,  konieczne jest by nasze dwie wewnętrzne, opozycyjne siły :  „wewnętrzny bohater ” i ” demon oporu ” mogły się skomunikować ze sobą 
i razem zaczęły współpracować.

Wędrówka bohatera jest wędrówką szamańską w głąb samego siebie, gdzie mamy okazje poznać rożne aspekty nas samych. Jest to daleka podróż wypełniona przygodami i pełna niesamowitych spotkań jak każda podroż szamańska. Jest ona procesem wewnętrznej transformacji. Do pracy z nim wykorzystujemy całą  pozytywną  energie wszechświata, która cały czas jest do naszej dyspozycji. Wystarczy tylko powiedzieć TAK naszym sercem i mieć odwagę spotkania się z każdym aspektem siebie.

Jak w każdej szamańskiej podróży spotykasz się z własnym wnętrzem, by je zobaczyć, przeżyć, zintegrować i przetransformować.

Wędrówka ta jest przeznaczona dla wszystkich tych,  których dewiza życiową jest ? być szczęśliwym? i którzy pragną dać sobie wszystkie możliwości  by świadomie przeżyć swoje życie a nie przecierpieć je.

Werówka bohatera pokazuje Ci jak w świadomy sposób możesz użyć swoją energie witalna by zrealizować swoje najbardziej ukryte  marzenia w realnym, fizycznym świecie.

Warsztaty pt. –  „ŚMIERĆ I ODRODZENIE”  

„Tajemnicę śmierci poznać byście chcieli, jak ją jednak znajdziecie,
dopóki jej w sercu życia nie odszukacie?
Jeśli naprawdę ducha śmierci oglądać pragniecie,
na ciało żywota swe serce szeroko roztwórzcie.
Jako ze życie i śmierć to jedno, podobnie
jak rzeka i ocean jedną fale toczą „
(Prorok  Khalil Gibran)

Warsztaty ? Śmierć i Odrodzenie? są głębokim procesem wewnętrznym , który otwiera nas  na  ? tajemnice  śmierci „,  ujętą
w powyższym zacytowanym fragmencie.

Śmierć jest częścią życia i prędzej czy później każdy musi się z nią spotkać. Doświadczenie przejścia jaka jest śmierć bezpośrednio  dotyka naszego ego. W jednym momencie tracimy wszystko, pieniądze, rodzinę, ukochana osobę,
Zabieramy  ze sobą tylko to  kim jesteśmy w tym momencie naszego życia. Jest to moment na tyle ważny, że w każdej kulturze i religii, istnieje tradycja związana z pochówkiem zmarłych. Towarzyszą temu rożne ceremonie.

Z punktu widzenia  naszego rozwoju, zarówno duchowym,emocjonalnym, jak i fizycznym, musimy pogrzebać nasze ego, czyli umrzeć dla niego, żeby się na nowo narodzić.
Dla tego w szamanizmie stworzono specjalne rytuały inicjacyjne.
Warsztaty, które proponujemy, są właśnie takim rytuałem przemiany polegającym na przygotowaniu nas do naszej symbolicznej śmierci. Przeglądając film naszego życia, czyszcząc nasze niedokończone relacje i sytuacje, wyrażając na piśmie naszą ostatnią wolę
i organizując nasz własny pogrzeb – tworzymy rytuał, który pozwoli nam by nasze przywiązanie do osób, rzeczy i obrazu nas samych uległo transformacji.
To również pozwala nam na wejście w zupełnie nieznaną przestrzeń. Podobnie jak szaman, który rusza w daleką wędrówkę na spotkanie ze śmiercią i ponownym odrodzeniem. Poprzez to odrodzenie możemy zacząć kreować takie życie jakiego pragniemy.

Warsztat pt. – „TANIEC Z BOGAMI”

Warsztat ten jest zaproszeniem by odkryć i poznać swój osobisty mit. Każdy człowiek posiada swój własny mit, który każdego prowadzi przez życie.

„Taniec z Bogami” jest propozycją świadomego spotkania z własnym, wewnętrznym mitem. Poznając go, pracując nad nim przez te kilka dni tych warsztatów, dostrzeżesz dotychczasowe wydarzenia i przebieg swego życia w nieco innym świetle. Kierunek twojej przyszłości nabierze innych barw. A ponowny wgląd w przeszłość może ukazać Ci zupełnie odmienny aspekt twojej historii. Możesz być bardziej świadomy nadchodzących wydarzeń w Twoim życiu i bardziej zrozumieć swoją osobistą historię.

Jest to wezwanie do przygody, szamańskiej wędrówki, do spotkania z samym sobą i celem swego życia.

Warsztat, jak i sam kierunek wewnętrznej pracy, jaką człowiek wykonuje w poszukiwaniu własnego mitu, jest oparty na przekazie zawartym w książce Josepha Campbella pt.  ,,POTĘGA MITU” .

Mity, legendy i baśnie są skarbnica naszej kultury, którą tworzyli i pozostawili nam nasi przodkowie bez względu na epokę i kraj, w którym żyli . W niewidzialny sposób połączeni jesteśmy z cała historia ludzkości, dlatego każdy mit może do Ciebie przemówić. Wybierając mit, który Ci jest bliski, utożsamiasz się z nim.  Pracując nad nim na tych warsztatach, staniesz się bardziej świadomy swego życia i przeznaczenia!

„Jakie obrazy pojawiają  się  kiedy myślimy o misteriach i sprawach natury tajemnej?
Nierzadko ludzie wyobrażają  sobie magiczna  mgłę unoszącą się nad woda a czasem myślą o cichych szeptach pośród drzew w obcym lesie.
Sprawy zasłonięte na wpół widoczne czy będące w cieniu mówią o czymś ukrytym,
a jednak znanym tej cząstce nas, która chce temu zaprzeczyć.
Być może z tego powodu ludzkość zwraca się do mitów i legend, by przekazać rzeczywistość niedostrzegalna dla świadomości.”                               

(„Tajemna Tradycja” Raven Grimassi)