Szkoła Tantry Przebudzenia Serca, Formacja XI sp. 2

25.11-02.12.2017
Nowa Morawa, Masyw Snieżnika

Formacja to impuls do życia, odkrycie nowych możliwości, jakie daje nam świat, możliwości, które nosimy w sobie, a które drzemią w nas od pradziejów. W głębi nas mamy przeczucie, że życie jest czymś więcej, niż to, co robimy na co dzień, że nasze ciało nosi w sobie potencjał pełnego zachwytu przeżywania każdej chwili. Wiemy też, że w nas istnieje odpowiedź na wiele pytań i każdy z nas może dotrzeć do głębokiej mądrości. Przeczuwamy także, że źródło zmiany jest w nas… i to od siebie trzeba zacząć wędrówkę ku nieznanym i nierozpoznanym potencjałom ludzkiej egzystencji.

Od czego zacząć? Po pierwsze trzeba gorąco pragnąć tej zmiany, po drugie trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, i po trzecie z odwagą w sercu i wytrwałością konfrontować się z „cieniem”, czyli z tymi wszystkimi nieuświadomionymi mechanizmami, które manipulują naszym życiem. Konfrontować się np. ze strachem, złością, żalem i wszystkimi emocjami, które im towarzyszą, a stanowią przedsionek siły, która w procesie transformacji staje się naszą mocą! Ta moc pozwala nam zintegrować różne aspekty siebie. Możemy wtedy dotknąć miłości, radości, szczęścia. Zaczynamy żyć prawdziwie, realizując siebie.

Emocje trzeba odczuć do końca, by przestały nami rządzić, a wręcz przeciwnie, by nam służyły, by człowiek stał się bardziej odczuwający, a nie targany nimi. Emocje stanowią nasz potencjał. Przeżyte i uświadomione są naszą mądrością i mocą, a blokowane i nieuświadomione sabotują nas. Emocje, które odczuwamy teraz, są reakcją ciała głównie na wspomnienia przeżyć z wczesnego dzieciństwa (w formie bardzo nieuświadomionej) i czasu dojrzewania. I mimo, że dziś już tych przeżyć nie ma, nasze ciało wciąż reaguje na podstawie wspomnień i przeżyć zapisanych w naszych komórkach i w naszej energetyce. I w wyniku tych nieuzdrowionych emocji budujemy nasze poglądy, przekonania i opinie.  Na to też nakładają się poglądy i przekonania, które przejęliśmy od innych. Mimo, że nie są nasze, utożsamiamy się z nimi tak mocno, że mają wpływ na nasze działania i decyzje, oraz na to, jak bez świadomości definiujemy nas samych, relacje, i świat, który stwarzamy wokół nas.

Szkoła Tantry Serca
Szkoła Tantry Serca

Jedną z podstawowych kwestii, z którą mierzymy się w życiu, są przekonania na temat naszych relacji partnerskich, czym jest męskość, czym jest kobiecość, jaka jest rola mężczyzny a jaka kobiety w życiu, a także w związku, jaka jest rola seksualności.  To wszystko jest ważnym elementem tantry. Tantra otwiera, rozszerza naszą świadomość. Pozwala zbudować relację ze sobą, a to stanowi bazę do budowania relacji z innymi, ze społecznością, ze światem… A także z całym Universum…

Dziś mamy niezwykłą możliwość skontaktowania się z życiodajną energią seksualną, która jest niczym innym jak bio-energią, energią życia, energią miłości! Energia ta, kiedy jest uzdrowiona ze starych przekonań i odblokowana,  staje się źródłem wszelkiej kreacji i naszej kreatywności! Uzdrawia nasze ciało, podnosi naszą wibrację i otwiera na wszechświat i boską jakość życia.

Często człowiek nie zdaje sobie sprawy z destrukcyjnej siły swoich wła

Szkoła Tantry Serca
Szkoła Tantry Serca

snych manipulacji oraz przemocowych form komunikacji ze światem. Nieprzepracowanie emocji takich jak strach, agresja, żal, zawiść, zazdrość, powoduje zablokowanie życiodajnej energii, niezbędnej do życia i działania. Formacja pozwala otworzyć się na tę energię – bez strachu, w zaufaniu do prawdy własnego ciała. Używamy różnych metod i narzędzi, które pozwalają lepiej poczuć i poznać swoje ciało oraz emocje i uczucia.  Wykorzystujemy też elementy psychoterapii (Gestalt, Rebirthing, integracja ciała, sen na jawie, ruch regeneracyjny, Gestalt eksperymentalny, praca z mitami, bajkami, psychodrama, teatr…), różne formy relaksu (taniec, masaż, ruch spontaniczny) i medytacji (medytacja, medytacja dynamiczna, trans).

Formacja składa się z 5 poziomów i Wędrówki Bohatera, co stanowi bazę, na której budujemy dalej.

Drugi poziom – Odkrywanie czym jest męskość i kobiecość – docieramy do naszych relacji, przechodząc przez różne ćwiczenia, zyskujemy świadomość, w jaki sposób kokietujemy świat zapominając o sobie. Jak bardzo odgrywamy rolę dla świata, jak bardzo jesteśmy marionetką. Jest to czas powrotu do siebie, wyjście z klatki, z poczucia życia w matni. Budujemy nowy wewnętrzny obraz siebie, zaczynamy widzieć siebie jako odrębną istotę i z tą świadomością wchodzimy w nową, odżywczą relację z innymi. Uzdrawiamy naszą relację z matką i ojcem.

Integralną częścią Formacji jest warsztat Wędrówka Bohatera czyli spotkanie w miłości światła i cienia – w nas, nie w koledze i koleżance. To są te dwie siły w nas – jedna, która pełna ideałów chce iść do przodu i druga, która mówi ‚i tak się nie uda’. Jest to nasza wewnętrzna konfrontacja, która pozwala nam przejść na inny poziom doświadczenia, nie tylko mentalnie, bo jak samo słowo ‚doświadczenie’ wskazuje, chodzi o realne cielesne doświadczenie płynące z ciała. A to ciało właśnie jest barometrem naszych prawdziwych intencji. Cała moc wydobywa się z integracji tego, co myślimy o sobie i tego, kim naprawdę jesteśmy.

Te 5 poziomów to baza, nasze nowe narodziny do świadomego życia. Pracujemy w jednej grupie i każdy może dotrzeć do totalnej i realnej zmiany w sobie. Każdy bierze odpowiedzialność za swoją przemianę i ten akt wzięcia odpowiedzialnosci za swój własny proces transformacji buduje poczucie mocy i zakorzenia nas w rzeczywistości. Dzięki temu w codziennym życiu świadomie wybieramy jakie pole zasilamy, czy zawsze jest to miłość?

Absolwenci mogą spotykają się na kolejnych poziomach, warsztatach zaawansowanych 6 i 7 gdzie przekraczamy kolejne ograniczające nasze życie jakości, na poziomie ciała i ducha,  i otwieramy się na doświadczenia pełnego zjednoczenia na każdym poziomie naszego istnienia, wchodzimy w stan jedności z wszechświatem, odkrywamy w sobie ten kosmiczny pierwiastek, który daje naszemu życiu Źródło Istnienia.


Aby dośw
Szkoła Tantry Sercaiadczyć wielu wymiarów transformacji i pełnego otwarcia serca, osoby biorące udział  w formacji uczestniczą również w warsztatach tematycznych. Są to warsztaty szamańskie: Śmierć i Odrodzenie, Taniec z Bogami, Śnij życie. Wiele osób przyjeżdża również na otwarte warsztaty tantry, takie jak Wewnętrzne Dziecko, Ziarno ziemi i Droga do głębi relacji. Wędrówka jednak się nie kończy, każdy dzień i każda sytuacja, nasze relacje, stawiają nas przed nowymi wyborami, czy idę do końca ku otwartości serca, czy działam dla świata, czy dzielę się tym, co otrzymałam, czy wykorzystuję pełnię potencjału?
Co daje Formacja?  Zmieniają się nasze relacje partnerskie, nabieramy pewności siebie, odwagi, lekkości. Otwieramy gardło na śpiew i klarowną komunikację, zyskujemy adekwatne poczucie własnej wartości. Doświadczamy naszej kobiecości i męskości, tworzymy kręgi męski i żeńskie, pojawia się przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami w kręgu męskim i żeńskim. Budzimy w sobie dziką kobietę i dzikiego mężczyznę. Otwieramy się na przyjęcie mężczyzny i kobiety w naszym życiu. Zmieniają się relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, w pracy. Kontaktujemy się z mocą działania w codziennym życiu. Poprawia się nasze zdrowie. Pojawia się radość. Zmienia się życie intymne, doświadczamy kompletnie innego wymiaru seksualności, nie mającego nic wspólnego z tym seksem, którego się nauczyliśmy w przeszłości. Rozpoznajemy swoje talenty i pasje i zyskujemy siłę by je realizować, by wreszcie rozwinąć skrzydła i żyć pełnią życia!

Program Formacji jest programem interaktywnym. Osoba przyjeżdża z pewną intencją, która ukierunkowuje cały proces. Tak więc możemy poprawić znacząco jakość naszych relacji, odnaleźć satysfakcję i pasję w życiu zawodowym, tak by żyć każdą chwilą. Możemy też doświadczyć pełnego przebudzenia. Bowiem sami kreujemy nasze życie.

Formacja trwa dwa lata i składa się z 5 poziomów i Wędrówki Bohatera. Każdy poziom to spotkanie trwające 8 dni, odbywają się one mniej więcej co pół roku. Wędrówka Bohatera odbywa się co roku latem. Można przyjechać solo lub w parze. 

Możesz dołączyć do tej grupy jeżeli brałeś/łas udział w jakimkolwiek warsztacie Mario

Prowadzący: Mario, wspierany przez żonę Gayę oraz zespół animatorów.

Termin: 25.11 – 02.12.2017

Informacje i zapisy:  Aleksandra Jóźwiak + 48 720 893 888, aleksandra.j@tantra.pl

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ !

Wpłata zaliczki i uczestnictwo w warsztacie oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.